Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
AIK Like
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Plaćanja karticom uz podizanje keša
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
AIK like
Digitalno poslovanje
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Sprečavanje i prevencija zloupotreba

Želimo da podelimo sa vama nekoliko saveta za bezbedno ponašanje na internetu

1. Koristite snažne lozinke: Koristite kombinaciju slova, brojeva i specijalnih znakova za svoje lozinke. Izbegavajte jednostavne i lako pogodljive lozinke, kao i deljenje iste lozinke za više naloga. 2. Budite oprezni sa ličnim podacima: Ne delite lične informacije poput adrese, telefonskog broja ili finansijskih podataka na javnim mestima na internetu, osim ako ste sigurni u bezbednost sajta. 3. Pazite na phishing napade: Budite oprezni prilikom otvaranja sumnjivih e-mail poruka ili klikanja na nepoznate linkove. Proverite da li je poruka autentična pre nego što otkrijete bilo kakve lične informacije ili preuzmete datoteke. 4. Ažurirajte svoje softvere: Redovno ažurirajte operativne sisteme, web pregledače i druge aplikacije na vašim uređajima. Ovo pomaže u održavanju bezbednosti i zakrpljivanju sigurnosnih propusta. 5. Budite oprezni na društvenim mrežama: Podesite postavke privatnosti kako biste kontrolisali ko može videti vaše informacije i objave. Budite oprezni prilikom prihvatanja zahteva za prijateljstvo od nepoznatih osoba. 6. Koristite pouzdane antivirusne programe: Instalirajte i redovno ažurirajte pouzdane antivirusne programe kako biste zaštitili svoje uređaje od malvera i drugih zlonamernih programa. 7. Pazite na javne Wi-Fi mreže: Budite oprezni prilikom korišćenja javnih Wi-Fi mreža jer mogu biti nesigurne. Izbegavajte slanje osetljivih informacija putem takvih mreža, osim ako koristite VPN (Virtual Private Network) za enkripciju podataka. 8. Budite pažljivi prilikom preuzimanja datoteka: Preuzimajte datoteke samo sa pouzdanih izvora i budite oprezni s ekstenzijama datoteka koje mogu biti potencijalno štetne. 9. Podižite svest o sajber zlostavljanju: Budite svesni problema sajber zlostavljanja, uključujući nasilje, uznemiravanje ili krađu identiteta. Obratite se nadležnim organima ili prijavite takve incidente. 10. Koristite zdrav razum: Koristite zdrav razum i poveravajte samo pouzdanim izvorima informacija na internetu. Budite oprezni prilikom deljenja ili prihvatanja informacija i proverite njihovu tačnost pre donošenja zaključaka. Ovi saveti vam mogu pomoći da ostanete sigurni dok koristite internet, ali je takođe važno biti upućen u najnovije trendove i tehnike koje se koriste u sajber kriminalu kako biste bili što bolje zaštićeni.