Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Master card Standard kreditna kartica AIK banke

Povećava vašu potrošačku moć - kreditni limit nije vezan za raspoloživa sredstva na platnom računu

Možete da izaberete jednu od tri opcije za izmirivanje duga:

  Na jednake mesečne rate

  Vi birate - uz samo jednu SMS poruku podelite iznos Vaše transakcije na 3,6,9 ili 12 jednakih mesečnih rata.

  Revolving način

  Od ukupno potrošenog iznosa 5% vratite banci i vraćeni iznos, umanjen za kamatu možete ponovo da koristite.

  Bez kamate

  Iskoristite grejs period (charge opcija). Ukoliko izmirite celokupnu potrošnju u toku tekućeg meseca, kamata neće biti obračunata na iskorišćeni iznos od limita vaše kreditne kartice.

   Fiksna kamatna stopa,

   SMS obaveštenje o izvršenim transakcijama

   Čip tehnologija za dodatnu sigirnost

  Reprezentativni primer

  Mastercard Standard kartica (za korisnike START paketa tekućeg računa)
  Odobreni limit1.000 EUR
  Procenat revolving5%
  Metod obračunaProporcionalni
  Nominalna kamatna stopa15% na godišnjem nivou, fiksna (1,25% mesečna) proporcionalni metod obračuna
  Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.01.2021.15,88 % - na godišnjem nivou
  Kriterijum za indeksiranjeU valuti EUR***
  Rok korišćenja plastike36 meseci
  Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika**Menica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD
  Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita****1.212,67 EUR

  Za korisnike Mastercard Standard kreditnih kartica koje nisu u okviru paketa START naplaćuju se naknada za izdavanje, reizdavanje i mesečne članarine u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica. *** Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane MasterCard sistema. **** Pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita. Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

  Najčešće postavljana pitanja

  Zašto kreditna kartica, a ne kredit?

  Kredit služi konkretnoj, planiranoj nameni, dok kreditna kartica treba da nam pomogne u iznenadnim situacijama. Kada uzmemo kredit, ceo iznos sredstava dobijamo odjednom, dok kod kreditne kartice koristimo onoliko novca koliko nam u tom trenutku treba. Dug po kreditnoj kartici izmirujemo onako kako nam odgovara, dok su obaveze po kreditu fiksne, unapred određene.

  Šta je skuplje – kreditna kartica ili kredit?

  Kada uzimamo kredit, kamatu plaćamo na celokupan iznos odobrenih sredstava, dok se kod kreditne kartice kamata obračunava samo na iskorišćena sredstva i nema naknade za prevremenu otplatu duga. Kreditna kartica ne mora biti skuplja, potrebno je samo da otkrijete kako pravilno da je koristite.

  Zašto je dobro imati kreditnu karticu?

  Kreditna kartica je rešenje za ispunjenje želja ili pokrivanje iznenadnih troškova. Pokvario mobilni telefon, a nemate dovoljno novca da kupite drugi. Ako u toj i sličnim situacijama imate kreditnu karticu, u mogućnosti ste da uđete u neplaniranu investiciju i sigurno ste na dobitku. Obaveze i kontakti nisu trpeli. Ili zamislite da celo vaše društvo isplanira splavarenje, a vi trenutno nemate novca za takvu aktivnost. To nije preveliki trošak da biste sebe lišili nezaboravnih uspomena. Ukoliko imate kreditnu karticu verovatno će to biti trenutak kada ćete pomisliti da je pravo vreme da je iskoristite. Najbolje što možete da pomislite za kreditnu karticu je: Neka je imam, nikad se ne zna kada može da zatreba.

  Da li je postupak dobijanja kreditne kartice komplikovan?

  Više nije. Danas je kreditna kartica na jedan klik od vas. Dokumentacija je na dohvat ruke (link). Kartica važi tri godine, a obnovićemo je lako, online. Podnesi zahtev

  Šta je to revolving princip otplate kod kreditne kartice?

  To znači da sredstva koja ste potrošili plaćanjem kreditnom karticom i vratili u skladu sa mesečnim obračunom možete ponovo da koristite sve dok vam važi kartica. Ono što je veoma dobro kod ovakvog načina plaćanja jeste to što sami odlučujete o iznosu i dinamici otplate, osim minimalnog dela (5% ostatka duga) za plaćanje svakog meseca. Možete uplatiti i ceo iznos što zavisi samo od vaših želja i planova, a izmireni deo umanjen za kamatu možete ponovo da iskoristite.

  Da li se uvek plaća kamata na potrošena sredstva ili je moguće koristiti karticu bez kamate?

  Postoje dve mogućnosti da ne platite kamatu na potrošena sredstva: • Prvi je charge način otplate koji omogućava da koristite karticu u toku meseca, a ukoliko potrošeni iznos izmirite u celosti pre kraja tog meseca, kamata se ne obračunava. • Drugi je installment načina otplate duga kod pojedinih kartica kojima se iznos transakcije može podeliti na 3, 6, 9 ili 12 jednakih mesečnih rata. Ukoliko je otplata redovna, kamata se ne obračunava. Ukoliko izaberete ovu opciju, plaćate samo naknadu uz prvu mesečnu ratu.

  Kako se određuje limit po kreditnoj kartici (raspoloživa sredstva)?

  Limit se određuje na osnovu vaše kreditne sposobnosti. Kreditna sposobnost se obračunava na osnovu vaših mesečnih primanja i postojećih zaduženja koja su evidentirana u izveštaju Kreditnog Biroa.

  Ukoliko nemam redovne mesečne prilive – da li mogu i kako da apliciram za kreditnu karticu?

  Naravno, AIK banka ima rešenje za sve klijente. Ukoliko nemate redovne mesečne prilive (platu, penziju) pružamo mogućnost apliciranja za kreditnu karticu uz položen namenski EUR depozit. Prednost ove opcije je kamatna stopa na nameski depozit koja je jednaka kamatnoj stopi na standardnu oročenu štednju. Uz položenu menicu, limit po kreditnoj kartici može da bude i 100% vrednosti položenog depozita.

  Da li je bezbedno plaćanje karticom na internetu?

  AIK banka je uvela 3D Secure sistem za sigurnu kupovinu MasterCard karticama na internetu. Prilikom plaćanja na internet prodajnim mestima na kojima je istaknuta oznaka MasterCard SecureCode, klijent ima mogućnost da, uz unapređeni metod zaštite plaćanje na internetu, svaku transakciju potvrdi pomoću jednokratne lozinke (OTP-One Time Password) koju za internet transakciju dobija SMS-om na svoj broj mobilnog telefona koji je već registrovan za uslugu Card alert-SMS servisa (obaveštavanje o izvršenju transakcije). Važno je samo da proverite kod svog savetnika u banci da li je vaš broj mobilnog telefona ažuriran.