Fizička lica
Računi
Osnovni račun
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
AIK Like
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Plaćanja karticom uz podizanje keša
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
AIK like
Digitalno poslovanje
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt
Kontakt
Kontakt centarChat
Keš kredit
Reši keš uz sjajne uslove u filijali.
Pošalji upit

Šta vam je važno kad uzimate kredit?

Da dobijem kredit što pre
Da mi rata bude fiksna
Želim kredit u sledećem iznosu:
100.000RSD
Zaokruži na (RSD):
10000
I da otplatim u roku od:
12MESECI
Zaokruži na (Mesec):
6

Proverite svoju individualnu ponudu već danas i rešite keš u hodu.

Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom
Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, sa prijemom zarade na račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD500,000.00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)12,82% (7,87%+3M Belibor)
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)16.68%
Period otplate71 mesec
Mesečni anuitet (mesečna rata)10,083.00 RSD
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 16.892 RSD Naknada za obradu zahteva - 1% od iznosa kredita Trošak mesečnog održavanja paketa računa - 250 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi)757,885.00 RSD
Okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD. EKS obračunat na dan 21.12.2022. godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 20.12.2022 . godine i iznosi 4,95%. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.01.2023. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu. Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, bez prijema zarade na račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD500,000.00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)20,85% (15,90%+3M Belibor)
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)27.21%
Period otplate71 mesec
Mesečni anuitet (mesečna rata)12,311.00 RSD
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 19.555 RSD Naknada za obradu zahteva - 2% od iznosa kredita Trošak mesečnog održavanja paketa računa - 250 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi)924,586.00 RSD
Okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD. EKS obračunat na dan 21.12.2022. godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 20.12.2022 . godine i iznosi 4,95%. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.01.2023. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu.
Uslovi kredita

• Iznos kredita: 50.000 – 2.400.000* dinara (50.000 – 1.200.000 dinara**) • Period otplate: krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 13 – 71 mesec • Nominalna kamatna stopa: • Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 7.87%+3m Belibor (godišnja) • Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 15.90%+3m Belibor (godišnja) • Bez učešća i depozita • Otvoren paket tekući račun kod AIK Banke • Opciono: prijem zarade na paket tekući račun u AIK Banci • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije *Sa prijemom zarade na račun u AIK Banci ** Sa prijemom zarade na račun druge banke

Potrebna dokumentacija

• Zahtev za kreditni proizvod - preuzmi obrazac • Očitana ili kopirana lična karta uz original na uvid • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama - preuzmi obrazac • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci (osim za korisnike sa prijemom zarade u AIK Banci) • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno - bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.
Želite iznos do 600.000 RSD za samo 10 minuta?
Rešite keš online, bez dolaska u filijalu.
Saznaj više