Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt
Keš kredit
Posetite neku od preko 60 naših filijala i uz sjajne uslove aplicirajte za keš kredit
Pošalji upit

Šta vam je važno kad uzimate kredit?

Da dobijem kredit što pre
Da mi rata bude fiksna
Želim kredit u sledećem iznosu:
100.000RSD
Zaokruži na (RSD):
10000
I da otplatim u roku od:
12MESECI
Zaokruži na (Mesec):
6

Proverite svoju individualnu ponudu već danas i rešite keš u hodu.

Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom
Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, sa prijemom zarade na paket račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD500.000,00
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)13,20% (7,50%+3M Belibor)
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)*15,64%
Period otplate71 mesec
Mesečni anuitet (mesečna rata) u RSD10.183,39
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Naknada za obradu zahteva - 1,00% od iznosa kredita Trošak mesečnog održavanja paket računa u skladu sa odabranim paketom računa.
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi) u RSD749.183,33
*EKS obračunat na dan 2.2.2024. godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 2.2.2024. godine i iznosi 5,70%. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 19.2.2024. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu. Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, bez prijema zarade na paket račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD500.000,00
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)15,70% (10,00%+3M Belibor)
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)*18,93%
Period otplate71 mesec
Mesečni anuitet (mesečna rata) u RSD10.855,16
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Naknada za obradu zahteva - 2,00% od iznosa kredita Trošak mesečnog administriranja kreditne partije - 250 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi) u RSD802.469,26
*EKS obračunat na dan 2.2.2024. godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 2.2.2024. godine i iznosi 5,70%. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 19.2.2024. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu.
Uslovi kredita sa varijabilnom kamatnom stopom

• Iznos kredita: 50.000 – 3.000.000* RSD (50.000 – 1.200.000 RSD**) • Period otplate: 13 – 71 mesec • Nominalna kamatna stopa: 7,50%+3m Belibor (godišnja)* • Nominalna kamatna stopa: 10,00%+3m Belibor (godišnja)** • Bez učešća i depozita • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije *Sa prijemom zarade na paket račun u AIK Banci. ** Bez prijema zarade preko paket računa u AIK Banci.

Reprezentativni primer keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom
Reprezentativni primer keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom, sa prijemom zarade na paket račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD500.000,00
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)10,95%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)*13,11%
Period otplate71 mesec
Mesečni anuitet (mesečna rata) u RSD9.599,11
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Naknada za obradu zahteva - 1,00% od iznosa kredita Trošak mesečnog održavanja paket računa u skladu sa odabranim paketom računa
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi) u RSD706.864,24
*EKS obračunat na dan 22.04.2024. godine. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.05.2024. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu.
Uslovi kredita sa fiksnom kamatnom stopom

• Iznos kredita: 50.000 – 3.000.000 RSD • Period otplate: 13 – 71 mesec • Nominalna kamatna stopa: 10,95% (godišnja) • Bez učešća i depozita • Otvoren paket tekući račun kod AIK Banke • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije

Potrebna dokumentacija

• Zahtev za kreditni proizvod - preuzmi obrazac • Očitana ili kopirana lična karta uz original na uvid • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama - preuzmi obrazac • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci (osim za korisnike sa prijemom zarade u AIK Banci) • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno - bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. Ako ste penzioner pogledajte pogodnosti naših gotovinskih kredita za penzionere. U slučaju da vas zanimaju krediti u evrima, informišite se o našim keš kreditima na bazi namenskog depozita u evrima.
Želite iznos do 600.000 RSD za samo 10 minuta?
Rešite keš online, bez dolaska u filijalu.
Saznaj više