Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

AIK Banka je Banka inovativnih bankarskih proizvoda i usluga, otvorena 24 časa dnevno, koja dosledno prati sve potrebe klijenata, ali i zadovoljstvo zaposlenih ostvarujući ciljani finansijski rezultat na dugi rok.

Vizija

Biti drugačiji i vaš prvi izbor bilo kada i bilo gde

Misija

Gradimo partnerstvo podržavajući ljude u kreiranju njihove budućnosti

Naše vrednosti

Posvećenost

Inovativnost

Odgovornost

Poverenje

Izvrsnost

Više od 40 godina gradimo savremenu, odgovornu i inovativnu Banku prema standardima razvijenog sveta angažujući domaće resurse. Naš uspeh je prepoznat i nagrađen na međunarodnom nivou. Mi smo i Banka za celu porodicu. Dobro došli u porodicu uspešnih da zajedno gradimo bolju budućnost!

AIK BANKA Za bolje i više

Upravni odbor

Aleksandar Aleks Kostić Predsednik Upravnog odbora

Vladimir Sekulić

Član Upravnog odbora

Goran Pitić

Član Upravnog odbora

Jovan Purar

Član Upravnog odbora

Vladimir Poznanić

Član Upravnog odbora

Miroslav Bojić

Član Upravnog odbora

Jelena Galić

Član Upravnog odbora

Izvršni odbor

Petar Jovanović Predsednik Izvršnog odbora

M.Sc. Dejan Vasić

Član Izvršnog odbora Banke nadležan i odgovoran za poslovanje sa korporativnim klijentima

Bojan Pavlović

Član Izvršnog odbora Banke nadležan i odgovoran za operacije i poslovnu podršku

Maja Grubor

Član Izvršnog odbora Banke nadležan i odgovoran za upravljanje rizicima i kontrolu rizika

Andrija Vuković

Član Izvršnog odbora Banke nadležan i odgovoran za finansije

Odbor za praćenje poslovanja

Vladimir Poznanić Predsednik odbora

Vladimir Sekulić

Član odbora

Goran Pitić

Član odbora

AIK Banka je osnovana 1976. godine, da bi potom dve decenije radila kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš. Izlaskom na otvoreno tržište 1993. godine, zahvaljujući svojoj likvidnosti, solventnosti, rentabilnosti, kao i kapacitetu sopstvenog kapitala, pozicionirala se kao jedna od najvažnijih na domaćem tržištu
AIK Banka, kao jedan od svojih osnovnih strateških ciljeva, ima jačanje pozicije kako na domaćem, tako i na regionalnom tržištu. Pored akvizicije 100% udela u Jubanci (prethodno Alpha banci), preuzimanjem 100% vlasništva Gorenjske banke, AIK Banka je postala prva banka iz Srbije koja je iskoračila na tržište Evropske unije.
Kroz svoj dugogodišnji istorijat, AIK Banka je stekla ugled pouzdane, stabilne i efikasne finansijske institucije, posvećene pružanju bankarskih usluga visokog kvaliteta u skladu sa trendovima savremenog bankarstva i fokusiranošću na potrebe klijenata, čije zadovoljstvo predstavlja merilo uspeha. Banka je izuzetno aktivna na polju razvoja digitalnih servisa, posebno u pogledu pružanja usluga kako stanovništvu, tako i malim i srednjim preduzećima. Elektronsko i mobilno bankarstvo omogućavaju našim klijentima dostupnost usluga i servisa 24/7. Pored toga, Banka nastavlja da bude okrenuta privredi kojoj je neophodna finansijska podrška za dalji rast i razvoj.

AIK Banka predstavlja snažan oslonac razvoju lokalne zajednice koji se ogleda u kontinuiranim ulaganjima i inovacijama, poštovanju najviših stepena profesionalnosti i poslovne etičnosti, pokazujući svest i angažovanost u različitim društveno odgovornim aktivnostima u oblasti sporta, kulture i obrazovanja.

Potvrda uspešnosti poslovanja je i činjenica da je AIK Banka pet godina zaredom, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godine dobitnik prestižnog priznanja renomiranog svetskog časopisa International Banker za najbolju komercijalnu banku u Srbiji.

    Organizacionu šemu AIK Banke možete pogledati ovde.