Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Štedim među svojima.

Prirodan izbor.

Prednosti Dobro jutro štednje

ONLINE prekonoćna štednja

Isplata kamate na dnevnom nivou

Prenos sredstava na oročenje u 3 klika

Dinarska i devizna štednja

Novac vam je na raspolaganju od 8h-20h svakog dana

Opis proizvoda

„Dobro jutro“ štednja je jedinstveni i prvi oblik štednje u Srbiji koji vam pruža mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa, otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune, sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na tekući račun sledećeg jutra u 8h. Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun. Prenos sredstava na Dobro jutro štedne račune, kao i njihov delimični ili potpuni prenos na tekući račun vršite sami pomoću vašeg mBanking ili eBanking naloga.

Zanteresovani ste? Pošaljite nam upit i uskoro ćemo vas kontaktirati.