Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Koje izvore finansiranja najbolje da koristim za potrebe ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju?

Poljoprivreda je nesumnjivo najvitalnija grana srpske privrede. Nakon decenija zanemarivanja i pretežnog ulaganja u industriju, njen značaj je posebno došao do izražaja 90-ih godina, u vreme najveće krize i sankcija. Od tada, ulaganja u srpski agrar su sve značajnija, što je prepoznala i država, ali poslovne banke koje su omogućile niz povoljnih kreditnih proizvoda namenjenih poljoprivredi.

Grejs period, niske kamate, duži rokovi otplate karakterišu kreditne linije koje možete iskoristiti za nabavku mehanizacije, stočnog fonda, materijala za sadnju, kupovinu zemljišta i svega onog što vam je potrebno da pokrenete, razvijete i unapredite poljoprivrednu proizvodnju. Vaše je samo da registrujete poljoprivredno gazdinstvo i da o svojim agrobiz idejama porazgovarate sa savetnikom banke koji će vam, u skladu sa vašim potrebama preporučiti koji je najbolji izvor finansiranja i prilagoditi ga vašim potrebama.

Kako budeš posejao, tako ćeš i požnjeti.

Latinska izreka

AIK banka, kao višedecenijski partner domaćeg agrara, omogućila je poljoprivrednim gazdinstvima široku paletu kreditnih linija.

Ukoliko vam je potrebna semenska roba, sredstva za hemijsku zaštitu, stočna hrana i sav drugi repromaterijal, jedna od opcija je Kredit za poljoprivrednu proizvodnju. Reč je pozajmici širokih namena sa rokom otplate do 12, odnosno 36 meseci, u zavisnosti od namene, a sve uz grejs period u kome vam na naplatu dospeva samo kamata.

Ukoliko vaša poslovna vizija zahteva nešto veća sredstva, ali koja vam nisu odmah potrebna u celosti, na raspolaganju je Revolving kredit koji vam omogućava da u trenutku povučete onoliko sredstava koliko vam je potrebno, a ono što je preostalo ostaje vam da koristite u nekim narednim koracima. Ukratko, vi ste sam svoj gazda nad odobrenim sredstvima.

Kada vam zemljište koje posedujete postaje malo za sve vaše projekte i planove i kada dođe vreme da se širite, Investicioni krediti za kupovinu zemljišta će vam omogućiti da ostvarite svoje planove. Osim kupovine zemljišta Investicioni krediti su vam na raspolaganju za sve vaše ideje i sve ono što je potrebno da ih realizujete.

Koliko je agrar važan za budućnost i razvoj srpske privrede, najbolje svedoči saradnja banaka i države koji zajedničkim snagama obezbeđuju finansijsku podršku poljoprivredi pod najpovoljnijim mogućim uslovima. AIK banka, u saradnji sa Garancijskim Fondom AP Vojvodine, obezbedila je čitavu paletu proizvoda kao direktnu podršku Agro Biznisu. Tako kroz ovaj program možete aplicirati i za dugoročne i kratkoročne kredite, bilo da vam, trebaju sredstva za nabavku repromaterijala, mehanizacije, kupovinu zemljišta…

Dakle, vaše je samo da osmislite projekat, registrujete poljoprivredno gazdinstvo, otvorite račun, a banka će znati šta je najbolje da vaša ideja bude realizovana.

Povezani tekstovi

Da li Banka podržava investiciona ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo?

Za sve što vam padne na pamet, a da vam je potrebno da pokrenete i unapredite vaš agro biznis

IPARD podsticaji – da li i kada mogu dobiti finansiranje za potrebe realizacije IPARD projekata?

Velika podrška srpskoj poljoprivredi dolazi iz IPARD fondova, sa ciljem da se unapredi život na selu i omogući blagostanje ruralnog stanovništva.

Koje izvore finansiranja najbolje da koristim za potrebe ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju?

Poljoprivreda je nesumnjivo najvitalnija grana srpske privrede. Nakon decenija zanemarivanja i pretežnog ulaganja u industriju

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više