Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Da li Banka podržava investiciona ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo?

Za sve što vam padne na pamet, a da vam je potrebno da pokrenete i unapredite vaš agro biznis, Incvesticioni krediti za koje možete aplicirati u banci će vam to i omogućiti. Reč je o pozajmici koja ima najširu paletu podrške poljoprivredi i pokriva svaki segment agro biznisa i potreba poljoprivrednog gazdinstva.

Baš kao što mu i naziv kaže, ova vrsta pozajmice ne treba da vam bude opterećenje, već investicija koja će vam omogućiti uspešan posao.

Dugoročni investicioni krediti AIK banke namenjeni su onim gazdinstvima koja se najmanje godinu dana bave poljoprivredom, a potrebno im je minimum 5.000 eura za dalje poslovanje. Oni su namenjeni za nabavku mehanizacije, opreme, zalivnih sistema, plastenika, sušara, poljoprivrednog zemljišta... Takođe, ta sredstva možete upotrebiti za kupovinu stočnog fonda, investirati u infrastrukturu, ali i refinansirati kreditne obaveze u drugim bankama.

Ono što ih čini pravim izvorom za finansiranje jeste i periodična otplata sa anuitetima na tri, šest ili 12 meseci.

Investiranje u poljoprivredno zemljište, ispostavilo se, kao dobro i sigurno ulaganje na kome u budućnosti možete samo da profitirate. Donedavno obezvređeno poljoprivredno zemljište, postaje zlatna žila domaće privrede i vrlo vredan kapital.

Investiranje u kupovinu oranica možete da ostvarite uz pomoć dugoročnih investicionih kredita za kupovinu zemljišta, a kojim možete i da refinansiranje postojećeg kredita za ove namene.

U zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti, AIK banka će vam odobriti pozajmicu za ovu namenu u iznosu od 10.000 pa sve do 300.000 evra. Pozajmljeni iznos možete vraćati i do 10 godina, a dodatna povoljnost je grejs period od 12 meseci u kome za naplatu dospeva samo kamata. To vam daje dovoljno vremena da zemljište počne da isplaćuje samo sebe, a vama omogući širenje proizvodnje.

Povezani tekstovi

Da li Banka podržava investiciona ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo?

Za sve što vam padne na pamet, a da vam je potrebno da pokrenete i unapredite vaš agro biznis

IPARD podsticaji – da li i kada mogu dobiti finansiranje za potrebe realizacije IPARD projekata?

Velika podrška srpskoj poljoprivredi dolazi iz IPARD fondova, sa ciljem da se unapredi život na selu i omogući blagostanje ruralnog stanovništva.

Koje izvore finansiranja najbolje da koristim za potrebe ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju?

Poljoprivreda je nesumnjivo najvitalnija grana srpske privrede. Nakon decenija zanemarivanja i pretežnog ulaganja u industriju

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više