Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Niš, ul. 25. Maj 81 / Bul. Nikole Tesle bb
Objavljeno
Adresa: Bulevar Nikole Tesle, Niš
Opština: Crveni krst
Vrsta objekta: Magacinsko proizvodni i poslovni prostor
Nepokretnost: KP 921/3, 921/4 i 735/2 i objekti upisani na predmetnim parcelama u LN 2503 i 1952 KO Niš – Crveni Krst
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni kompleks
Vlasnik: Nad objektima – držalac/privatna svojina privatna 1/1 AIK Banka AD Beograd; Nad zemljištem – 921/3, 921/4 AIK Banka AD Beograd ima pravo korišćenja a na KP 735/2 - Grad Niš, svojina javna1/1;

Predmet prodaje : KP 921/3, 921/4 i 735/2 i objekti upisani na predmetnim parcelama u LN 2503 i 1952 KO Niš – Crveni Krst.

Predmetni objekti se nalazi u Bulevaru Nikole Tesle koji predstavlja jednu od najznačajnijih saobraćajnica u Nišu, i regionalni putni pravac ka Dimitrovgradu i Bugarskoj. Predmetni kompleks se nalazi u industrijsko – logističkoj zoni Niša. Račvanje autoputa E 75 Beograd – Niš u pravcu Soluna i Sofije je udaljen na oko 1,5 km dok se centar Niša nalazi na razdaljini oko 4 km. Od niškog aerodroma Konstantin Veliki udaljen je na oko 1.2 km vazdušnom linijom. U neposrednom okruženju se nalazi se naselje Ratko Jović, objekata mešovitog i individualnog stanovanja.

Objektima na parceli 735/2 se može pristupiti direktno sa Bulevara Nikole Tesle, dok se parceli 921/4 pristupa preko parcele 921/5, koja se koristi kao pristupna saobraćajnica. Parceli 921/3 se pristupa preko pracele 921/4 ili 921/2.

Predmetni poslovni kompleks se sastoji od dve celine: servisni centar sa nadstrešnicom na KP 735/2 i halu sa pratećim objektima i natkrivenim prostorima koji se nalaze na KP 921/3 i 921/4.

Objekat 3 na KP 735/2 sastoji se od prijemnog dela,mokrog čvora, ostave u prizemlju, i servisa, takođe u prizemlju. Na spratu se nalaze kancelarije koje se trenutno ne koriste. Objekat 4 na istoj parceli je čelična nadstrešnica i koristi se kao parking.

Objekat 1 na Kp 921/4 je hala spratnosti Pr+1. Objekat poseduje teretni lift. Konstrukcija hale je sletna armirano betonska i pristupa joj se preko nadstrešnice – objekta 1, na istoj parceli. Objekat 2, na KP 921/4 je nadstrešnica sa rešetkastom krovnom konstrukcijom, pokrivena trapezatim limom.

Kompleks je opremljen svom potrebnom infrastrukturom: vodovod i kanalizacija sa priključkom na gradsku mrežu, kišna kanalizacija, elektroenergetske instalacije, telefonska centrala i hidrantska mreža.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.