Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Bor, Nikole Pašića 12-14
Objavljeno
Adresa: Bor, Nikole Pašića 12-14
Opština: Bor I
Vrsta objekta: Maloprodajno-kancelarijski prostor
Nepokretnost: Poslovni prostor br.1/1 u prizemlju i podrumu,uknjižene površine 86m2 (43m2 na svakoj etaži) u okviru stambeno poslovne zgrade br.1, ulaz 14 na KP 837 KO Bor I,spratnosti Po+Pr+1+Pk
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje : Poslovni prostor br.1/1 u prizemlju i podrumu,uknjižene  površine  86m2 (43m2 na svakoj etaži) u okviru stambeno poslovne zgrade br.1, ulaz 14  na KP 837 KO Bor I,spratnosti Po+Pr+1+Pk.

Predmetna nepokretnost se nalazi u centru naselja Bor, u ulici Nikole Pašića br. 14 koja pripada užem gradskom jezgru Bora, na oko stotinak metara udaljenosti od svih značajnih gradskih institucija od kojih se izdvajaju sledeće: zgrada opštine Bor, zgrada MUP –a Bor, osnovni sud i slično. Povezanost predmetnog lokaliteta sa drugim delovima Bora je odlična, budući da se u blizini nalazi kružni tok koji omogućava vezu predmetne nepokretnosto sa ulicama Šistekova i Vasić Milana Perice, i dalje sa ostatkom gradskog jezgra. U neposrednoj blizini se nalaze i bioskop Zvezdara, IDEA supermarket, muzička škola Miodrag Vasiljević, pijaca, pošta, objekat AMSS Bor, tehnički fakultet, crkva Svetog Đorđa i dr. Neposredno okruženje pored prethodno navedenih sadržaja karakterišu stambene i poslovne zgrade u čijim prizemljima se uglavnom nalaze maloprodajni lokali. 

Maloprodajni poslovni prostor, iako uknjižen  kao poslovni prostor u podrumu, prostire se na dve etaže poslovne zgrade, i podrumu i prizemlju. Prostor zauzima korisnu površinu od 86 m2 (2 jednake etaže po 43m2)  i sastoji se od dve sobe: prostorija u prizemlju predstavlja gornju etažu, a stepeništem se silazi u prostoriju u podrumu koja predstavlja donju etažu. Etaže su međusobno povezane „toplov vezom“ u vidu stepeništa. 

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu  „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.