Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Paraćin, ul. Svetog Save br.16
Objavljeno
Adresa: Paraćin, ul. Svetog Save br.16
Opština: Paraćin grad
Vrsta objekta: Kancelarijski prostor
Nepokretnost: Poslovni prostor upisan kao posebni deo br.4, na etaži prizemlja korisne površine 357 m2, posebni deo br.9 na etaži 4.sprat korisne površine 226 m2, koji se nalaze u okviru zgrade poslovnih usluga (zgrada br.1 u LN) ukupne spratnosti Po+Pr+4, koji se nalaze na k.p. br.2107/2 KO Paraćin Grad, u ulici Svetog Save br.16, Paraćin.
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje : Poslovni prostor upisan kao posebni deo br.4, na etaži prizemlja  korisne površine 357 m2, posebni deo br.9 na etaži 4. sprat korisne površine 226 m2, koji se nalaze u okviru zgrade poslovnih usluga (zgrada br.1 u LN) ukupne spratnosti Po+Pr+4, koji se nalaze na k.p. br.2107/2 KO Paraćin Grad, u ulici Svetog Save br.16, Paraćin. 

Predmetna nepokretnost se nalazi u ulici Svetog Save, te se predmetna lokacija može okarakterisati kao povoljna budući da je pozicionirana u okviru centralne gradske zone. U neposrednom okruženju predmetne nepokretnosti se nalaze Skupština grada, Osnovni sud, MUP Paraćin. Zona kojoj pripada predmetna nepokretnost je stambeno-komercijalna, koju čine stambene zgrade sa poslovanjem na prizemlju, kao i objekti komercijalne namene. 

Poslovni prostori koji su predmet prodaje funkcionalno obuhvataju kancelarijski prostor podeljen na veći broj odvojenih kancelarija sa pripadajućim pomoćnim prostorijama koji obuhvataju toalete, čajne kuhinje, ostave, itd. 

Moguće je dogovoriti odvojenu prodaju posebnih delova br.4, br.7 i br.9.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.