Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Inđija, ul. Cara Dušana br.150 Hladnjača “ESKIMO”
Objavljeno
Adresa: Cara Dušana 150,Inđija
Opština: Inđija
Vrsta objekta: Hladnjača
Nepokretnost: KP 7827 KO INĐIJA 2, Objekti 1, 2,3 na zemljištu u svojini 1/1 Banke površine 63a 01m2 KP 7828 KO INĐIJA 2, Zemljište u svojini 1/1 Banke površine 1ha 72a 66m2 upisani u LN 8415 KO INĐIJA 2
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Kompleks objekata
Vlasnik: Nad objektima - svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd Nad zemljištem 1h 72a 66m2 –svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje : Poslovni objekti, poslovni kompleks i parcele uz objekte na KP 7827 i 7828 KO Indjija 2,kao i oprema u kompleksu.

Predmetni kompleks se nalazi u ulici Cara Dušana broj 150, na izlaznom jugozapadnom pravcu Indjije prema selu Ljukovu.

Predmetna nepokretnost se nalazi van uže gradske zone i na samom izlazu iz gradskog naselja. U neposrednom okruženju nalazi se prigradsko naselje koga čine kuće spratnosti do tri sprata, kao i ugostiteljski objekat “Djeram”. Kompleksu se pristupa direktno sa magistralnog puta i ima veoma dobru pristupačnost, vidljivost i saobraćajnu povezanost.

U Listu nepokretnosti broj 8415 KO Indjija 2 od 24.12.2014. na parceli KP 7827 upisana su tri objekta, zemljište (zemljište u gradjevinskom području) uz zgradu i objekat i njiva II klase ukupne površine 63 ara 01 m2, na parceli KP 7828 upisana je njiva II klase površine 1 ha 09 ari i 65 m2.

Poslovni kompleks se sastoji iz 3(tri) jedinice:Upravna zgrada , Hladnjača I i Hladnjača II.

1.Upravna zgrada

Upisana u LN broj 8415 na KP 7827 KO Inđija 2,kao zgrada broj 1 ,prizemne spratnosti,bruto površine pod objektom 356,00 m2. izgrađena 2008. godine. Sastoji se iz dva dela:administrativnog i radnog(radionice ,menza i alat).

2.Hladnjača I

Upisana u LN broj 8415 na KP 7827 KO Inđija 2,kao zgrada broj 2 ,prizemne spratnosti (u jednom delu je spratnost P+1),bruto površine pod objektom 354,00 m2, izgrađena je 2004. godine.Sastoji se iz dva dela:komore za hlađenje i radnog (menza,garderobe i mokri čvor).

3.Hladnjača II

Upisana u LN broj 8415 na KP 7827 KO Inđija 2,kao zgrada broj 3 ,prizemne spratnosti,bruto površine pod objektom 1.715,00 m2, izgrađena 2004. godine.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.