Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

19.04.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 102.3598 106.7506 111.1316
GBPGBP 129.3712 136.1802 142.9892
USDUSD 95.1902 98.2816 101.3730
EUREUR 114.6841 117.5644 119.8569

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

19.04.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 102.3598 106.7506 111.1316
GBPGBP 129.3712 136.1802 142.9892
USDUSD 95.1902 98.2816 101.3730
EUREUR 114.6841 117.5644 119.8569

Stambena štedionica

STAMBENI KREDIT NA BAZI NAMENSKI OROČENOG DEPOZITA U EUR (STAMBENA ŠTEDIONICA)

 

STAMBENA ŠTEDIONICA stambeni kredit se odobrava uz namenski oročeni depozit na rok koji odgovara roku korišćenja odobrenog kredita, bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK). Kamatna stopa i obezbeđenje zavise od iznosa namenski oročenog depozita koji se kreće u rasponu od 20% do 100%.

 

Kredit se odobrava u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, a otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta.

 • Rok otplate: od 13 do 240 meseci
 • Iznos kredita: od 20.000 EUR- 200.000 EUR
 • U zavisnosti od visine namenskog depozita u odnosu na iznos kredita, nominalna kamatna stopa se kreće od 1,90% godišnje* + 6M EURIBOR do 3,98% godišnje** + 6M EURIBOR
  *Za kredite 100% pokrivene namenskim oročenim depozitom.
  ** Za kredite pokrivene sa 20% namenski oročenog depozita.
 • NKS je promenljiva i utvrđuje se saglasno vrednostima šestomesečnog EURIBOR-a koji se objavljuje na web stranici http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html , formiran dva radna dana pre 01.01. i 01.07.
 • Bez uspostavljanja hipoteke, ukoliko je namenski oročeni depozit u visini 100% od iznosa kredita, u suprotnom obavezna je hipoteka na nepokretnosti.
 • Bez osiguranja kod NKOSK-a
 • Bez naknade za obradu zahteva za kredit
 • Kamatna stopa na namenski oročeni depozit u EUR: 0,1% godišnje.

 

Reprezentativni primer

 

Vrsta kredita Stambeni kredit na bazi namenski oročenog depozita u EUR (Stambena štedionica) 
Kredit banke 50.000 EUR
Namenski oročeni depozit*** 50.000 EUR
Period otplate 240 meseci
Mesečni anuitet 238,52 EUR
Jednokratna naknada za obradu kredita Bez naknade
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)

6M EURIBOR* + 1,90% (1,38%)
promenljiva*
Metod obračuna kamate: proporcionalni

Efektivna kamatna stopa godišnji nivo (EKS) 1.79%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Menica** 50 RSD

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati

57.246,00 EUR

 

*Vrednost 6M EURIBOR-a iznosi -0,52%, objavljen na dan 30.12.2020. i važi od 01.01.2021.godine.

Obračun EKS-a je izvršen 01.01.2021. godine.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja.

***Na namenski oročeni depozit (u EUR) se obračunava kamata po NKS 0,1%godišnje.

Online Chat