Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

25.01.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 104.5869 109.0732 113.5496
GBPGBP 125.8020 132.4232 139.0444
USDUSD 93.4851 96.5212 99.5573
EUREUR 114.7108 117.5918 119.8848

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

25.01.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 104.5869 109.0732 113.5496
GBPGBP 125.8020 132.4232 139.0444
USDUSD 93.4851 96.5212 99.5573
EUREUR 114.7108 117.5918 119.8848

  Obaveštenje klijentima o ponudi o zastoju u otplati obaveza (moratorijum)

   

  Poštovani,

   

  AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“ AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Banka), u skladu sa Odlukom Narodne Banke Srbije, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 033/2020 od 17.03.2020. godine, a koja je stupila na snagu 18.03.2020. godine, ovom prilikom Vam upućuje ponudu koja omogućava zastoj u otplati Vaših obaveza (u daljem tekstu: moratorijum), u trajanju od minimum 90 dana od dana početka primene moratorijuma, odnosno do ukidanja vanrednog stanja na osnovu odluke nadležnih organa, uvedenog zbog pandemije COVID – 19.

   

  Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza prema Banci po osnovu kredita. Nakon prestanka moratorijuma, naplata obaveza će se nastaviti u skladu sa ugovorenom dinamikom, uz prolongaciju perioda otplate za period trajanja moratorijuma.

   

  Za vreme trajanja moratorijuma, Banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu i ista će se pripisati dugu i rasporediti ravnomerno na preostali rok dospeća uz prolongaciju.

   

  Takođe, tokom trajanja moratorijuma Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate Vašeg dugovanja.

   

  Ovo obaveštenje će se smatrati uredno dostavljenim objavom na internet prezentaciji Banke https://www.aikbanka.rs/ .

   

  Ukoliko se u roku od 10 dana od dana objave ovog obaveštenja ne izjasnite da ponudu odbijate, ponuda će se smatrati prihvaćenom.

   

  Moratorijum proizvodi pravno dejstvo istekom roka od 10 dana od dana objave obaveštenja, osim ukoliko je klijent izričito zahtevao primenu moratorijuma pre isteka navedenog roka.

   

  U slučaju da se odlučite da odbijete ovu ponudu, ili izričito zahtevate primenu moratorijuma pre isteka ostavljenog roka od 10 dana od dana objave obaveštenja, potrebno je da o tome obavestite Banku na jedan od sledećih načina:

   

  • Putem e-maila na sledeću adresu: moratorijum@aikbanka.rs (pri čemu je potrebno da ovo izjašnjenje sadrži minimum podataka za identifikaciju klijenta i plasmana na koji se izjašnjenje odnosi, i to:
   • Privredna društva i preduzetnici:
    • Maticni Broj
    • Naziv
    • Broj ugovora/partije koju su predmet izuzimanja
   • Fizička lica i Poljoprivrednici
    • Maticni Broj
    • Ime I prezime
    • Broj ugovora/partije koju su predmet izuzimanja
  • Predajom pisane izjave najbližoj filijali

   

  Izjasnjenje/Izjava mora biti potpisano od strane ovlašćenog zastupnika kod preduzetnika, poljoprivrednika i pravnih lica, a sve u skladu sa depo kartonom u Banci.

   

  U ime lica kojima je odlukama nadležnih državnih organa ograničeno/zabranjeno kretanje, pisani zahtev za izuzimanje moratorijuma ili njegovu primenu pre isteka ostavljenog roka od 10 dana, u najbližu filijalu ili putem mail-a, mogu dostaviti osobe iz bliskog okruženja klijenta (zahtev mora sadržati ime i prezime klijenta, JMBG, broj ugovora/partije na koji se zahtev odnosi), uz izjavu saglasnosti na obradu ličnih podataka prema obrascu iz Priloga 1 Obaveštenja (link). Nakon prijema predmetnog zahteva, zaposleni Banke će izvršiti telefonsku verifikaciju, u cilju potvrde podataka iz zahteva.

   

  Ponuda obuhvata sve kreditne proizvode koje kao klijent imate kod Banke. Ukoliko želite da se na neki od njih, ne primenjuje moratorijum, potrebno je da o tome obavestite Banku na jedan od načina predviđenih u ovom obaveštenju.

   

  Moratorijum će se primenjivati protekom roka od 10 dana od dana objave na internet stranici Banke.

   

  U Beogradu, dana 21.03.2020.

  AIK BANKA AD BEOGRAD

  Online Chat