Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Podrška

Nikada niste sami

Ako ste vlasnik Mastercard Platinum kreditne kartice, gde god da se nađete i ma šta god da Vam se dogodi, znajte da niste sami. Pozivanjem Kontakt centra na broj +381 11 785 99 99 i izborom opcije za korisnike Mastercard Platinum servisa:

Prijavite lako gubitak ili krađu Vaše kartice, Kontaktirajte direktno Vašeg Concierge agenta, Informišite se detaljno o Vašem paketu osiguranja.

Radnim danima pozivanjem Kontakt centra u periodu od 09h do 18h i subotom od 09h do 13h časova ili upućivanjem zahteva na email adresu platinum@aikbanka.rs van radnog vremena možete uputiti zahtev za:

Brzi transfer novca u inostranstvo putem RIA Money Transfera usled krađe, gubitka ili oštećenja kartice. Isplata novca se vrši u valuti zemlje mesta prijema. AIK Banka zaduženjem iz raspoloživog stanja sredstava na kartici šalje novac preko RIA Sistema transfera novca. Do iznosa dinarske protivvrednosti 500 EUR jednom godišnje, transakcija se obavlja bez naknada Transfernova Beograd. Ukoliko je zahtevani iznos slanja gotovine veći od 500 EUR, naknadu za tu transakciju plaća Korisnik saglasno tarifi naknada Transfernova Beograd. Naknadu za slanje gotovine za sve transakcije slanja nakon prvog slanja u period jedne godine, plaća Korisnik saglasno tarifi naknada Transfernova Beograd.

Hitna izrada i dostava Kartice u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja Kartice jednom u toku roka važenja kartice obavlja se o trošku AIK Banke. Za naredne slučajeve izdavanja nove kartice trošak snosi Korisnik saglasno Tarifi Banke i DHL-a.

Detaljnije uslove možete pogledati ovde.

Uživajte u svetu maksimalnih mogućnosti sa AIK MasterCard platinum kreditnom karticom