Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Podrška

Nikada niste sami

Ako ste vlasnik Mastercard Platinum kreditne kartice, gde god da se nađete i ma šta god da Vam se dogodi, znajte da niste sami. Pozivanjem Kontakt centra na broj +381 11 785 99 99 i izborom opcije za korisnike Mastercard Platinum servisa:

Prijavite lako gubitak ili krađu Vaše kartice, Kontaktirajte direktno Vašeg Concierge agenta, Informišite se detaljno o Vašem paketu osiguranja.

Radnim danima pozivanjem Kontakt centra u periodu od 09h do 18h i subotom od 09h do 13h časova ili upućivanjem zahteva na email adresu platinum@aikbanka.rs van radnog vremena možete uputiti zahtev za:

Brzi transfer novca u inostranstvo putem RIA Money Transfera usled krađe, gubitka ili oštećenja kartice. Isplata novca se vrši u valuti zemlje mesta prijema. AIK Banka zaduženjem iz raspoloživog stanja sredstava na kartici šalje novac preko RIA Sistema transfera novca. Do iznosa dinarske protivvrednosti 500 EUR jednom godišnje, transakcija se obavlja bez naknada Transfernova Beograd. Ukoliko je zahtevani iznos slanja gotovine veći od 500 EUR, naknadu za tu transakciju plaća Korisnik saglasno tarifi naknada Transfernova Beograd. Naknadu za slanje gotovine za sve transakcije slanja nakon prvog slanja u period jedne godine, plaća Korisnik saglasno tarifi naknada Transfernova Beograd.

Hitna izrada i dostava Kartice u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja Kartice jednom u toku roka važenja kartice obavlja se o trošku AIK Banke. Za naredne slučajeve izdavanja nove kartice trošak snosi Korisnik saglasno Tarifi Banke i DHL-a.

Detaljnije uslove možete pogledati ovde.

Uživajte u svetu maksimalnih mogućnosti sa AIK MasterCard platinum kreditnom karticom