Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Bajina Bašta , ul. 12. Septembar br. 72 Stambeno poslovna zgrada
Objavljeno
Adresa: 12. Septembar br. 72,Bajina Bašta
Opština: Bajina Bašta
Vrsta objekta: Stambeno poslova zgrada
Nepokretnost: Stambeno poslovna zgrada objekat br.2 korisne površine 140m2, posebni deo br.1 i 2, ulaz 1 u prizemlju  zgrade br.2, korisne površine 65m2+3m2  i stan br.1 u ulazu br 2 posebni deo br.2, u potkrovlju zgrade br.2 sve na KP br. 788/5 KO Bajina Bašta u ul. 12. sepetmbar u Bajinoj Bašti
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar  banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje : Stambeno poslovna zgrada objekat br.2 korisne površine 140m2, posebni deo br.1 i 2, ulaz 1 u prizemlju  zgrade br.2, korisne površine 65m2+3m2  stan br.1 u ulazu br 2, u potkrovlju zgrade br.2 sve na KP br. 788/5 KO Bajina Bašta u ul. 12. sepetmbar u Bajinoj Bašti.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u širem centru Bajinoj bašti u ul. 12. septembra br. 72 (zgrada br. 2 na KP br. 788/5 KO Bajina bašta).  Predmetni prostori su smešteni u okviru zgrade novije gradnje.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na e-mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom“