Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Varvarin, Tanaska Rajića 11
Objavljeno
Adresa: ul. Tanaska Rajića br. 11
Opština: Varvarin
Vrsta objekta: Zgrade prehrambene industrije i proizvodnje pića
Nepokretnost: KP br. 2028 KO Varvarin Selo
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Kompleks mesne industrije
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Katastarska parcela br. 2028 KO Varvarin Selo sa svim pripadajućim objektima koji se na njoj nalaze.

Predmetna nepokretnost se nalazi u ulici Tanaska Rajića u naselju Varvarin Selo koje je udaljeno od autoputa E 75 Beograd – Niš, preko mesta Ćićevac i Pojate, oko desetak kilometara što omogućava dobru povezanost sa ostatkom zemlje. Predmet prodaje se nalazi na periferiji naselja Varvarin Selo i udaljen je od centra Varvarina 6 km, dok je od Ćićevca na udaljenosti od 7,5 km.

Predmetni kompleks je namenski građen, kao kompleks mesne industrije gde su postojeći prostorni kapaciteti prilagođeni ovoj industrijskoj grani. Predmetni objekti odgovaraju pomenutim elementima proizvodnog procesa, odnosno u okviru zgrade br. 1 se nalazi prostor koji obuhvataju hladnjače dok se u prednjem delu nalazi upravna zgrada koja obuhvata kancelarijski prostor. Objekti su građeni 70-tih godina od čvrstog materijala, objekat br. 1 je uknjižen kao prizemni s tim da u svom administrativnom delu sadrži etažu potkrovlja gde se nalaze kancelarija i ostali administrativni prostor.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom”.