Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Beograd,Rakovica, ul. Petra Konjovića 12v
Objavljeno
Adresa: Beograd,Rakovica, ul. Petra Konjovića 12v
Opština: Stara Rakovica
Vrsta objekta: Poslovno magacinski prostor
Nepokretnost: Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost br. 12 u stambeno-poslovnoj zgradi (objekat br. 8) na KP 562/1 KO Stara Rakovica, u ulici Petra Konjovića br. 12v u Beogradu
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Magacin/hala
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje: Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost br. 12 u stambeno-poslovnoj zgradi (objekat br. 8) na KP 562/1 KO Stara Rakovica, u ulici Petra Konjovića br. 12v u Beogradu 

Ulica Petra Konjovića 12v  pripada opštini Stara Rakovica i naselju Kanarevo brdo. U okruženju se od značajnijih repera ističu: Srednja zanatska škola, pijaca „Miljakovac“, Dom zdravlja „Kanarevo brdo“, pošta, ambasada Azerbejdžana, Peta ekonomska škola „Rakovica“, park Miljakovački izvori itd. Povezanost predmetnih nepokretnosti sa ostatkom grada se može okarakterisati kao dobra, jer je Bulevarom Patrijarha Pavla omogućena konekcija sa petljom Mosta na Adi, dok je ulicom Bahtijara Vagabazde omogućena povezanost sa Banjicom i dalje Bulevarom oslobođenja. Neposredno okruženje pored prethodno navedenih sadržaja karakterišu stambene i poslovne zgrade u čijim prizemljima se uglavnom nalaze maloprodajni lokali. 

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade spratnosti Pr+1+-Pk. Prema podacima iz  lista nepokretnosti br. 1629 KO Stara Rakovica predmetni PP zauzima korisnu površinu od 111,60 m2. Predmetni PP se sastoji od velike prostorije prodajnog ili kancelarijskog tipa, jedne kancelarije, toaleta, čajne kuhinje i ostave. 

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu  „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.