Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

14.02.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 99.6117 103.8846 108.1480
GBPGBP 128.0632 134.8034 141.5436
USDUSD 101.4463 104.7409 108.0355
EUREUR 115.2736 118.1687 120.4730

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

14.02.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 99.6117 103.8846 108.1480
GBPGBP 128.0632 134.8034 141.5436
USDUSD 101.4463 104.7409 108.0355
EUREUR 115.2736 118.1687 120.4730

Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Vam omogućava korišćenje dodatnih sredstava, uz kamatu koja se naplaćuje samo na iznos sredstava koji koristite, a može se vratiti u svakom trenutku bez naknade.
 
  AIK Banka odobrava dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu:
 
 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za zaposlena lica/penzionere
 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu na bazi namenskog depozita
 
Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za zaposlena lica/penzionere
 
Klijentima koji redovno primaju zaradu/penziju preko AIK Banke odobravamo  korišćenje dozvoljenog prekoračenja, koje klijentima omogućava da brzo i lako reše svoje kratkoročne potrebe za dodatnim sredstvima u svakom trenutku.
 
Kamata za dozvoljeno prekoračenje se obračunava samo na iznos sredstava koji je u korišćenju.
 
Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na period do 24 meseca u iznosu do jedne prosečne mesečne zarade/penzije (tromesečni prosek primanja).
 
Odobrenje dozvoljenog prekoračenja moguće je već nakon prijema prve mesečne zarade/penzije.
 
Reprezentativni primer:
Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za zaposlene i penzionere u okviru START PAKET TEKUĆEG RAČUNA B deo
 
Vrsta kredita Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u START paketu tekućeg računa – B deo
Iznos kredita 40.000,00 RSD
Period korišćenja prekoračenja uz mogućnost obnavljanja saglasno uslovima AIK Banke

24 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)

Za iznos iskorišćenog prekoračenja do 30.000,00 RSD NKS je 0,00%, preko 30.000,00 RSD NKS je 24,00% fiksna

Jednokratna naknada za obradu zahteva
Mesečna naknada za B deo START paketa tekućeg računa 

Bez jednokratne naknade
250 RSD mesečno

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) 14,48%
Iznos obračunate kamate (za 24 meseci) 4.800,00 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika

Menica - 50 RSD jednokratno
Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD jednokratno

Ukupan iznos koji klijent treba da plati
( glavnica, kamata, naknada i troškovi)

50.846,00 RSD

 

Obračun EKS-a izvršen 31.05.2018. godine.
 
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.
 
Uslov za korišćenje B dela  START paketa tekućeg računa je korišćenje  A dela START paketa tekućeg računa koji obuhvata savremene usluge plaćanja i transfera.
 
Sredstva obezbeđenja za zaposlene/penzionere:
 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka (osim za klijente koji su svoju penziju već preusmerili na  tekući račun u AIK Banci)
 
Potrebna dokumentacija za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za zaposlene:
 
 • Zahtev za dozvoljeno prekoračenje
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Overene administrativne zabrane
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca
 • Promet po tekućem računu/deviznom računu za poslednjih 6 meseci ( iz AIK Banke i drugih banaka)
 
Potrebna dokumentacija za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za penzionere:
 
 • Zahtev za dozvoljeno prekoračenje
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Overene administrativne zabrane (osim za klijente koji su svoju penziju već preusmerili na  tekući  račun u AIK Banci)
 • Penzioni listići za poslednja 3 meseca/Uverenje o visini penzije sa tromesečnim prosekom izdata od strane PIO fonda
 • Promet po tekućem računu/deviznom računu za poslednjih 6 meseci (iz  AIK Banke i drugih banaka) 
 
Potrebne obrasce preuzmite ovde.
 
Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu na bazi namenskog depozita
 
Prekoračenje se klijentu može odobriti nakon polaganja namenskog depozita (odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja maksimum do 80% od iznosa položenog namenskog depozita).
 
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 12,00%
 • Bez naknade za obradu zahteva
 • Rok na koji se odobrava prekoračenje  6 i 12 meseci
 • Kamatna stopa na namenski depozit: Kamatna stopa na namenski depozit jednaka je kamatnoj stopi koja se primenjuje na štedne uloge odgovarajuće ročnosti, uz primenu proporcionalnog metoda obračuna.
 • Iznos dozvoljenog prekoračenja 10.000 RSD - 500.000 RSD

 

Iznos dozvoljenog prekoračenja 30.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

12,00% fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

14,13%

Period korišćenja prekoračenja uz mogućnost
obnavljanja

12 meseci
Iznos obračunate kamate (za 12 meseci) 3.600,01 RSD

Naknada zahteva

Bez naknade

Namenski depozit

37.500 RSD

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.
 
Sredstva obezbeđenja:
 • namenski depozit  (EUR ili RSD) – iznos dozvoljenog prekoračenja maksimum do 80% odobrenog prekoračenja  
Online Chat