Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

05.03.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 101.4514 105.8032 110.1454
GBPGBP 129.7330 136.5611 143.3892
USDUSD 95.2338 98.3267 101.4196
EUREUR 114.6984 117.5791 119.8719

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

05.03.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 101.4514 105.8032 110.1454
GBPGBP 129.7330 136.5611 143.3892
USDUSD 95.2338 98.3267 101.4196
EUREUR 114.6984 117.5791 119.8719

Postepena oročena štednja u EUR

Kada je pravo vreme da počnete sa štednjom? Danas, ako niste juče.

 

Postepena oročena štednja je novi štedni proizvod AIK BANKE namenjen fizičkim licima, koji korisniku omogućava da kontinuirano štedi bez obaveze dolaska u banku, tako što će svakog meseca preneti putem trajnog naloga odabrani iznos na račun oročene štednje i tako uvećavati svoj štedni ulog.

 

Postepena oročena štednja u EUR je oročena štednja na 60 meseci sa redovnim mesečnim doplatama ugovorenog iznosa štednje, min. 20 EUR mesečno, a max.1000 EUR mesečno. Iznos mesečne uplate bira korisnik i ne može se menjati tokom perioda oročenja.

 

Prva uplata se vrši na dan zaključenja Ugovora, a svaka sledeća uplata se može vršiti bilo kog dana u kalendarskom mesecu koji sledi za mesecom u kom je izvršena inicijalna uplata. Naredne uplate se vrše putem trajnog naloga koji se uspostavlja i izvršava bez naknade.

 

Ukupnu kamatnu stopu na Postepenu oročenu štednju u EUR čine:

 

  • Nominalna kamatna stopa i

  • Bonus kamata, koja se obračunava i isplaćuje ukoliko je korisnik ispunio uslove za obračun bonus kamate. Uslov za obračun bonus kamate jeste uplata ugovorenog mesečnog iznosa svakog kalendarskog meseca u toku trajanja svakog obračunskog perioda.

 

Nominalna kamatna stopa i Bonus kamata na Postepenu oročenu štednju u EUR su prikazane u sledećoj tabeli:

 

Obračunski period NKS Bonus kamata Ukupna kamata
1 do 12 meseci 0,50 0,20 0,70
2 od 12 m do 24 m 0,50 0,50 1,00
3 od 24 m do 36 m 0,50 0,80 1,30
4 od 36 m do 48 m 0,50 1,00 1,50
5 od 48 m do 60 m 0,50 1,30 1,80

 

Kamatne stope su fiksne, iskazane na godišnjem nivou. Obračun kamate se vrši primenom konformnog metoda obračuna.

 

Obračun i isplata kamate vrši se protekom svakog obračunskog perioda – nakon 12, 24, 36, 48 i 60 meseci.

 

Pri obračunu ukupne kamate, AIK BANKA obustavlja i na propisane račune javnih prihoda uplaćuje propisan porez na prihode od kapitala – porez po odbitku, a neto iznos kamate stavlja na raspolaganje Korisniku uplatom na poseban Devizni račun po viđenju u EUR.

 

Prednosti Postepene oročene štednje u EUR

 

  • Iznos mesečne uplate je prilagođen korisnicima sa bilo kojim iznosom primanja . Minimalna uplata od 20 EUR mesečno daje priliku za štednju i kreditno zaduženim korisnicima i korisnicima sa niskim primanjima.

  • Korisnici mogu formirati više partija kao „fondove“ za različite namene .

  • Nakon ugovaranja korisnik ne mora da dolazi u banku svakog meseca da bi ulagao na štednju, jer se doplate na oročenu štednju vrše automatski, besplatnim trajnim nalogom.

  • Korisnik može dati trajni nalog sa svog dinarskog tekućeg računa u AIK BANCI za kupovinu EUR namenjenih uplati na Postepenu oročenu štednju, po srednjem kursu NBS.

  • Utvrđen iznos doplate na Postepenu oročenu štednju postaje deo budžeta i lakše izdvaja nego kada je potrebno svakog meseca doneti odluku koji iznos štedeti, pronaći vreme za odlazak u Banku ili obaviti transakciju preko e/m bankarstva

  • Redovne uplate pružaju mogućnost ostvarenja Bonus kamate.

 

Za više informacija o proizvodu posetite neku od ekspozitura AIK BANKE ili se informišite pozivom Kontakt centra AIK BANKE 0800 10 10 15 ili 011 785 99 99.

 

Reprezentativni primer - Postepena oročena štednja u EUR

 

Iznos uloga- mesečnih doplata 100 EUR mesečno
Ukupan iznos uloga položen tokom 60 meseci 6.000 EUR
Rok oročenja

60 meseci

Nominalna kamatna stopa (NKS) na godišnjem nivou (fiksna, konformni metod obračuna kamate)
Obračunski period NKS Bonus kamata Ukupna kamata
1 do 12 meseci 0,50 0,20 0,70
2 od 12 m do 24 m 0,50 0,50 1,00
3 od 24 m do 36 m 0,50 0,80 1,30
4 od 36 m do 48 m 0,50 1,00 1,50
5 od 48 m do 60 m 0,50 1,30 1,80
Obračun i isplata kamate se vrši protekom svakog obračunskog perioda.
*Uslov za bonus kamatu: uplata ugovorenog mesečnog
iznosa svakog kalendarskog meseca u toku trajanja svakog
obračunskog perioda iz ugovora.
Obračunata ukupna bruto kamata u EUR za celi period oročenja 224.26 EUR
Ukupan iznos za isplatu u EUR, nakon odbitka poreza 6,190.63 EUR
EKS (na godišnjem nivou) 1.25%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. 
Poreska obaveza – porez po odbitku 15% 33.63 EUR
Online Chat