Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

22.03.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.1108 104.4051 108.6899
GBPGBP 129.4168 136.2282 143.0396
USDUSD 100.3923 103.6527 106.9131
EUREUR 115.0567 117.9464 120.2464

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

22.03.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.1108 104.4051 108.6899
GBPGBP 129.4168 136.2282 143.0396
USDUSD 100.3923 103.6527 106.9131
EUREUR 115.0567 117.9464 120.2464

Kredit za adaptaciju i rekonstrukciju stambenih objekata

 

Valuta KREDIT INDEKSIRAN U EUR I RSD
Namena kredita

Za rekonstrukciju stambenih objekata
Za adaptaciju stambenih objekata i poboljšanje uslova stanovanja - tekuće održavanje

Nominalna kamatna stopa i metod obračuna

KREDITI INDEKSIRANI U EUR
6M EURIBOR + 5,00% godišnje, varijabilna kamatna stopa, indeksirani kredit u EUR, saNKOSK osiguranjem
6M EURIBOR + 5,50% godišnje, varijabilna kamatna stopa, indeksirani kredit u EUR, sa životnim osiguranjem
6M EURIBOR + 6,99% godišnje, varijabilna kamatna stopa, indeksirani kredit u EURKREDITI U RSD
6M BELIBOR + 6,00% godišnje, varijabilna kamatna stopa, kredit u RSD
Proporcionalni metod obračuna kamate

Učešće/depozit Bez učešća i depozita za RSD, 20% učešća za EUR
Iznos i isplata kredita

KREDIT INDEKSIRAN U EUR: od 5.000 EUR do 50.000 EUR
KREDIT U RSD: od 600.000 RSD do 6.000.000 RSD
- ako se overava kredit po osnovu predmera i otvorenog predračuna radova tada se isplata kredita realizuje bezgotovinskim prenosom na račun izdavaoca predmera i predračuna radova 
- ako se isplata overenog kredita realizuje po osnovu dostavljenih profaktura tada se isplata realizuje bezgotovinskim prenosom na račun prodavca u minimalnom iznosu od 51% odobrenog kredita, a gotovinska isplata do 49% na račun korisnika kredita

Način otplate U jednakim mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta
Rok otplate

KREDITI INDEKSIRANI U EUR 24-240 meseci, 60-240 meseci sa NKOSK osiguranjem

KREDIT U RSD 24-120 meseci

Jednokratna naknada za obradu kredita 1,00%
Prevremena delimična ili konačna otplata kredita Bez naknade
Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala min RSD 1.000; max RSD 5.000
Instrumenti obezbeđenja

- Za iznose od 10.000 EUR zaključno sa 15.000 EUR - menica i menično ovlašćenje, administrativna zabrana i kreditno sposobni žirant ili hipoteka I reda na nepokretnosti LTV do 50%


- Za iznose odobrenih kredita preko 15.000 EUR - menica, menično ovlašćenje, administrativna zabrana i hipoteka I reda na nepokretnosti LTV do 50%


- Polisa osiguranja imovine vinkulirana u korist Banke


- Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke


- Administrativna zabrana za sve učesnike u kreditu


Redovna uplata premije osiguranja obezbeđena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.


Založno pravo - hipoteku je moguće uspostaviti isključivo na uknjiženu nepokretnost

 

 

Reprezentativni primer:

 

Vrsta kredita Kredit za adaptaciju i rekonstrukciju stambenih objekata učešće 20% EUR
Kupoprodajna cena nekretnine
Kredit banke
37.500 EUR
30.000 EUR
Učešće 7.500 EUR
Period otplate 240 meseci
Mesečna rata 228,11 EUR
Jednokratna naknada za obradu kredita 1,00%
Nominalna kamatna stopa godišnji nivo (NKS) 6M EURIBOR* + 6,99% (6,75%)
Varijabilna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa godišnji nivo (EKS) 7,66%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. 
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

50 RSD - menica
246 RSD** - Izveštaj kreditnog biroa
20.000 RSD** - Taksa za upis hipoteke
20.160 RSD** - Overa založene izjave
40 EUR** - Osiguranje nepokretnosti godišnje
10 EUR** - Izdavanje lista nepokretnosti
100 EUR** - Procena vrednosti nepokretnosti

 

*Vrednost 6M EURIBOR-a iznosi -0,24%, objavljen na dan 28.12.2018. i važi od 01.01.2019.godine.


 
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada notara, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
 


Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.


 
Obračun EKS-a je izvršen 18.01.2019. godine.

 

Online Chat