Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

19.04.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 102.3598 106.7506 111.1316
GBPGBP 129.3712 136.1802 142.9892
USDUSD 95.1902 98.2816 101.3730
EUREUR 114.6841 117.5644 119.8569

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

19.04.2021.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 102.3598 106.7506 111.1316
GBPGBP 129.3712 136.1802 142.9892
USDUSD 95.1902 98.2816 101.3730
EUREUR 114.6841 117.5644 119.8569

Kartice

 

DINACARD DEBITNA KARTICA  


DinaCard debitna kartica je debitna kartica za  Registrovana poljoprivredna gazdinstva. Može se koristiti u zemlji za plaćanje roba i usluga na POS terminalima , za podizanje gotovog novca na šalterima banaka  i za podizanje gotovog  novca na bankomatima u skladu sa propisima koji regulišu poslovanje sa gotovinom,  na mestima na kojima je istaknut znak  DINA, do iznosa  raspoloživog na računu.


Korisnik kartice može zahtevati dodatnu karticu za zaposlene u gazdinstvu koje želi da ovlasti, kao i da po želji limitira na mesečnom nivou iznos potrošnje po dodatnoj kartici. 


Sva plaćanja DinaCard debitnom karticom u Srbiji vrše se bez ikakve provizije – bez ikakvih troškova


Banka je po Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija u obavezi da izda DinaCard platnu karticu uz priložen Obrazac o izdavanju platne kartice, a druge platne kartice uz priložen Zahtev za izdavanje platne kartice nakon uručenja DinaCard platne kartice.


Obrazac za DinaCard debitnu karticu preuzmite ovde.

 

 

MASTERCARD DEBITNA

 

Mastercard debitna kartica je platna i identifikaciona kartica vezana za dinarski račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima sa oznakom Mastercard, do iznosa raspoloživog na računu.


Prednost ove kartice je u najnovijoj beskontaktnoj (PayPass ) tehnologiji plaćanja. Beskontaktno plaćanje moguće je na POS terminalima koji  podržavaju Mastercard PayPass tehnologiju. Jednostavno i brzo plaćanje bez provlačenja/ubacivanja kartice i bez unosa PIN-a za transakcije do 4.000,00 dinara. Beskontaktno plaćanje preko iznosa 4.000,00 dinara zahteva unos PIN-a.


Korisnici Mastercard debitnih kartica mogu da raspolažu sredstvima sa svog tekućeg računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da su u zemlji ili u inostranstvu.


Banka je omogućila korisnicima Mastercard debitnih kartica podizanje gotovine u mreži bankomata AIK Banke i MoneyGet mreži, bez naknade za obavljenu uslugu.

 

 

MASTERCARD BUSINESS KREDITNA KARTICA

 

Mastercard business kreditna kartica namenjena je poljoprivrednim gazdinstvima koji imaju otvoren tekući račun u AIK Banci. Kreditna kartica omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita.

 

Pogodnosti Mastercard Business kreditnih kartica AIK banke su:

 

 • Prihvaćene u celom svetu - na prodajnim mestima i bankomatima širom sveta na kojima je istaknut znak MASTERCARD te su time sigurnije od nošenja gotovine;

 • Mogu se koristiti za plaćanja roba i usluga (troškova reprezentacije, putnih troškova…) za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu kao i za plaćanje putem interneta (rezervacija hotela, kupovna avio karata…);

 • Fiksna kamatna stopa;

 • Korišćenje grejs perioda u trajanju do 45 dana;

 • Korisnik sam bira svoj otplatni model – charge ili revolving.

 

Charge opcija - korisnik ima rok da plati za svu potrošnju u tekućem mesecu do 15-tog dana u narednom mesecu. Ukoliko uplati neće imati obračunatu kamatu.

 

Revolving opcija - ukoliko ne uplati prelazi narevolving procenat otplate duga od 5%, 10%, 25% i 100% minimum 10.000 RSD*

 

Iznos limita

minimalni iznos 50.000 RSD
maksimalni iznos 1.000.000 RSD

Procenat revolving

5% , 10%, 25% ili 100% mesečno (minimalno 10.000RSD)*

Metod obračuna

Proporcionalni

Period otplate

12 meseci 

Period obračuna Poslednji dan u mesecu za tekući mesec, rok za izmirenje obaveze do petnestog u narednom mesecu (maksimalan grejs do 45 dana)

 

Minimalni iznos revolvinga je 10.000 RSD, što znači da, ukoliko klijent ima 10.000 ili manje od 10.000 RSD potrošnju po kartici, ista dospeva u celosti.

 

Sredstva obezbeđenja:

 

•Blanko sopstvene menice nosioca poljoprivrednog gazdinstva

•Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.

 

Obrazac za Mastercard Business kreditnu karticu preuzmite ovde .

 

 

VISA  BUSINESS KREDITNA KARTICA

 

Visa Business kreditna kartica namenjena je pravnim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u AIK Banci. Kreditna kartica omogućava  pravnim subjektima  i njihovim zaposlenima pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita.

Prednosti VISA Business kreditnih kartica AIK banke:

 • Prihvaćene u celom svetu - na prodajnim mestima i bankomatima širom sveta na kojima je  istaknut znak VISA
 • Sigurnije od nošenja gotovine
 • Mogu se koristiti  za plaćanja roba i usluga (troškova reprezentacije, putnih troškova…) za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu kao i putem interneta (rezervacija hotela, kupovna avio karata…)
 • Dodatni vid zaštite su besplatne SMS notifikacije o izvršenim transakcijama; ujedno su  informacija o potrošnji i raspoloživom stanju na kartici
 • Fiksna kamatna stopa
 • Korisnik sam bira svoj otplatni model –  charge ili revolving

Charge opcija - korisnik ima rok da plati za svu potrošnju u tekućem mesecu do 15-tog dana u  narednom mesecu. Ukoliko uplati neće imati obračunatu kamatu.

Revolving opcija - ukoliko ne uplati prelazi na revolving procenat otplate duga od 5%, 10%, 25% i 100% minimum 10.000 RSD*

• Korišćenje grejs perioda u trajanju do 45 dana.

 

Iznos limita

minimalni iznos 50.000 RSD
maksimalni iznos 1.000.000 RSD

Procenat revolving

5% , 10%, 25% ili 100% mesečno (minimalno 10.000RSD)*

Metod obračuna

Proporcionalni

Period otplate

12 meseci 

Period obračuna Poslednji dan u mesecu za tekući mesec, rok za izmirenje obaveze do petnestog u narednom mesecu (maksimalan grejs do 45 dana)
Broj dodatnih kartica

Uz osnovnu karticu pravnog subjekta, banka može da izda i neograničen broj dodatnih kartica. Za izdavanje dodatnih kartica neophodna je saglasnost ovlašćenog lica u preduzeću.

*Minimalni iznos revolvinga je 10.000 RSD, što znači da, ukoliko klijent ima 10.000 ili manje od 10.000 RSD potrošnju po kartici, ista dospeva u celosti.

 

Sredstva obezbeđenja:

•Blanko sopstvene menice pravnog subjekta

•Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25% i više

•Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.

 

Obrazac za Visa Business kreditnu karticu  preuzmite  ovde.

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifama i potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

Tarife naknada možete pogledati ovde.

Online Chat