Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

22.03.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.1108 104.4051 108.6899
GBPGBP 129.4168 136.2282 143.0396
USDUSD 100.3923 103.6527 106.9131
EUREUR 115.0567 117.9464 120.2464

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

22.03.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.1108 104.4051 108.6899
GBPGBP 129.4168 136.2282 143.0396
USDUSD 100.3923 103.6527 106.9131
EUREUR 115.0567 117.9464 120.2464

Kredit za novu mehanizaciju, opremu, proširenje matičnog stada ili podizanje zasada voća i vinograda u saradnji sa GF AP Vojvodina

Odobravaju se sa namenom finansiranja izgradnje/adaptacije/rekonstrukcije, ekonomskih objekata; infrastrukturnih radova na gazdinstvu; formiranja/proširenja osnovnog stada, reproduktivnog stočnog fonda; podizanja višegodišnjih zasada;  sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu; staklenica, plastenica, hladnjača, sušnica, skladišnih kapaciteta i prateće opreme;  opreme za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda; kupovine polovne mehanizacije i opreme; kupovine poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata; refinansiranja postojećih kredita.

 

KREDIT ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, OPREME, PROŠIRENJE MATIČNOG STADA ILI PODIZANJA DUGOGODIŠNJEG ZASADA VOĆA I VINOGRADA U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi
  • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, Garancijskog fonda AP Vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu Banke
  • Otvoren namenski tekući račun u AIK banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući računregistrovanog poljoprivrednog gazdinstva
  • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
  • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena Namena kredita je kupovina nove poljoprivredne mehanizacije i opreme (u skladu sa spiskom opreme koja može biti predmet kreditiranja po Konkursu), matičnog stada i podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda (sadnice i prateća oprema).Kredit se odobrava na osnovu: Overen predračuna/profakture dilera.
Iznos kredita
  • za finansiranje poljoprivredne mehanizacije i opreme od 3.000 do 150.000 EUR
  • za finansiranje proširenja matičnog stada do 50.000 EUR
  • za finansiranje podizanja dugogodišnjih zasada voća i vinograda do 30.000 EUR
Kredit se odobrava do iznosa garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine
Učešće/depozit opciono
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Isplata kredita Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa profakture na račun prodavca. Kredit za koji je Banka donela odluku o odobrenju uz Garanciju Grancijskog fonda APV, može se realizovati - pustiti u tečaj u roku od godinu dana od dana Odluke o odobrenju.
Rok otplate

do 120 meseci

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši otplata u jednakim polugodišnjim anuitetima i to svakog 01.09. i 01.03.u godini.Dospeće prvog anuiteta:Za kredite puštene u tečaj u periodu od 01.01. do 30.06. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.09. u tekućoj godini.Za kredite pštene u tečaj od 01.07. do 31.12. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.03.naredne godine.
Grejs period * kod kredita za proširenje matičnog stada do 12 meseci (uključen u rok otplate)* kod kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda do 24 meseca (uključen u rok otplate)Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u polugodišnjim anuitetima.
Instrumenti obezbeđenja
  • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i menična ovlašćenja
  • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 100% potraživanja AIK Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)
  • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)
Online Chat