Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

14.02.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 99.6117 103.8846 108.1480
GBPGBP 128.0632 134.8034 141.5436
USDUSD 101.4463 104.7409 108.0355
EUREUR 115.2736 118.1687 120.4730

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

14.02.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 99.6117 103.8846 108.1480
GBPGBP 128.0632 134.8034 141.5436
USDUSD 101.4463 104.7409 108.0355
EUREUR 115.2736 118.1687 120.4730

Kredit sa garancijom GF AP Vojvodine za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa i prateće opreme za silose

Odobravaju se sa namenom finansiranja izgradnje/adaptacije/rekonstrukcije, ekonomskih objekata; infrastrukturnih radova na gazdinstvu; formiranja/proširenja osnovnog stada, reproduktivnog stočnog fonda; podizanja višegodišnjih zasada;  sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu; staklenica, plastenica, hladnjača, sušnica, skladišnih kapaciteta i prateće opreme;  opreme za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda; kupovine polovne mehanizacije i opreme; kupovine poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata; refinansiranja postojećih kredita.

 

KREDITI ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU SILOSA, I NABAVKU PRATEĆE OPREME ZA SILOSE U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Iznos kredita

Od 5.000 EUR do 150.000 EUR.

Minimalno potrebni uslovi
  • KORISNICI KREDITA

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu zemljišta, garancijskog fonda ap vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu banke.

  • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
  • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena

Za izgradnju, rekonstrukvciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose.

Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Učešče/depozit opciono 
Rok otplate Dugoročni od 13 do 84 meseca (sa uključenim grejsom do maks. 24 meseca i periodom raspoloživosti odobrenog kredita do maks. 12 meseci).
Grejs period Mogućnost grejs perioda do 24 meseca, u koji je uključen i period raspoloživosti kredita od 12 meseci za realizaciju odobrenog kredita, a koji je uključen u period korišćenja kredita.
Instrumenti obezbeđenja
  • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80%potraživanja AIK Banke, i
  • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i
  • Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita, 20% u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
  • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

Online Chat