Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

11.12.2018.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.9407 105.2706 109.5909
GBPGBP 124.3424 130.8867 137.4310
USDUSD 100.8291 104.1037 107.3783
EUREUR 115.4355 118.3347 120.6422

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci85 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

11.12.2018.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.9407 105.2706 109.5909
GBPGBP 124.3424 130.8867 137.4310
USDUSD 100.8291 104.1037 107.3783
EUREUR 115.4355 118.3347 120.6422

Investicioni krediti

Odobravaju se sa namenom finansiranja izgradnje/adaptacije/rekonstrukcije, ekonomskih objekata; infrastrukturnih radova na gazdinstvu; formiranja/proširenja osnovnog stada, reproduktivnog stočnog fonda; podizanja višegodišnjih zasada;  sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu; staklenica, plastenika, hladnjača, sušnica, skladišnih kapaciteta i prateće opreme;  opreme za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda; kupovine polovne mehanizacije i opreme; kupovine poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata; refinansiranja postojećih kredita.

 

DUGOROČNI KREDITI ZA OSNOVNA SREDSTVA ZA PROIZVOĐAČE RATARSKO INDUSTRIJSKIH KULTURA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana) 
 • Obavezan uslov: kooperacioni ugovor klijenta sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje sa ugovorenim površinama za proizvodnju ratarsko/industrijskih kultura za sezonu 2016 / 2017.
Namena Dugoročno finansiranje osnovnih sredstava i trajnih obrtnih sredstava
Ostale namene
Iznos kredita minimum 100.000 RSD ili 1.000 EUR 
maksimum do 70% vrednosti ugovorene proizvodnje sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje
Učešće/depozit opciono
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Isplata kredita Puštanje sredstava na tekući račun klijenta otvoren u AIK Banci, a po potrebi/instrukciji klijenta sa računa klijenta prema instrukciji za plaćanje.
Rok otplate

do 48 meseci

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili iregularan način otplate.
Grejs period Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate
Instrumenti obezbeđenja
 • Lične menice nosioca kredita / članova gazdinstva
 • Zaloga na buduća potraživanja, na bazi Ugovora o proizvodnji i otkupu ratarsko/industrijskih kultura između proizvođača i prerađivača/organizatora
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDITI ZA KUPOVINU NOVE MEHANIZACIJE I OPREME
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana) 
Namena Namena kredita je: 
 • kupovina nove pogonske i priključne mehanizacije, opreme, sistema za navodnjavanje, staklenika, plastenika i ostale opreme po profakturi/predračunu dilera;
 • refinansiranje postojećih kredita iste namene u drugim bankama. Kredit se odobrava na osnovu overenog predračuna/profakture dilera (ne stariji od 30 dana), koji sadrži i identifikacione podatke mašine koja se kreditira (br. šasije, br. motora, serijski broj, tip, model, proizvođač i sl.);
 • ostale namene
Iznos kredita od 1.000 do 300.000 EUR
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Učešće/depozit
 • min. 20% učešća (ili depozita kao sredstva dodatnog obezbeđenja) za: ▪ kredite preko 10.000 EUR i ▪ ukoliko je jedino sredstvo obezbeđenja sama mašina i menica klijenta
 • Ukoliko se pored zaloge kao sredstvo dodatnog obezbeđenja daje i hipoteka minimalne procenjene vrednosti 50% kreditirane sume, učešće/depozit nije uslov za isplatu kredita
Isplata kredita Kredit se isplaćuje jednokratno prenosom sredstava na račun prodavca/dilera po profakturi/predračunu.
Rok otplate

6 do 84 meseca

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili iregularan način otplate. Godišnji anuiteti mogući su samo za kredite do maksimalne ročnosti 36 meseci.
Grejs period Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica 
 • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica
 • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica
 • Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge, zaloga na robnom zapisu, zaloga nad domaćim životinjama 
 • Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu:  
 • obavezna za kredite gde je sredstvo obezbeđenja sama mašina i menica klijenta, a iznos kredita veći od 10.000 EUR)
 • u slučaju da je pored zaloge na kupljenoj mašini uzeta i hipoteka minimalne procenjene vrednosti 50% kreditirane sume, vinkulacija polise osiguranja nije uslov za isplatu kredita. U slučaju zalaganja objekata, pogotovo stambenih, polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika nastupanja štete (požar, poplava, udar groma) sa vinkulacijom na Banku kod relevantnog osiguravajućeg društva. Za ovu vrstu osiguranja je potrebno da klijent odnese kopiju procene nepokretnosti u izabranu osiguravajuću kucu i da navede da se za osnovicu koristi građevinska vrednost objekta koji se osigurava. 
 • Za kredite ročnosti preko 60 meseci ročnosti hipoteka je obavezna kao sredstvo obezbeđenja.
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

DUGOROČNI INVESTICIONI KREDIT ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana) 
Namena

Namena kredita je:

 • kupovina poljoprivrednog zemljišta;
 • refinansiranje postojećeg kredita za ove namene.

Kredit se odobrava na osnovu:

 • predračuna od pravnog lica (da nije stariji od 30 dana);
 • kupoprodajnog ugovora (overen u sudu, ne stariji od 30 dana);
 potvrde o iznosu duga po kreditu koji se refinansira i ugovora o kreditu koji je Banci  dostavljen na uvid
Iznos kredita ood 10.001 do 300.000 EUR
Učešće/depozit

opciono

Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Isplata kredita Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračuna/kupoprodajnog ugovora na račun prodavca. U slučaju refinansiranja, isplata se vrši na račun banke poverioca, a na osnovu instrukcija sa potvrde o iznosu ostatka duga po kreditu koji se refinansira.
Rok otplate

12 do 120 meseci

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili iregularan način otplate. Godišnji anuiteti mogući su samo za kredite do maksimalne ročnosti 36 meseci.
Grejs period Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica 
 • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica
 • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica
 • Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci. Prioritet ima poljoprivredno zemljište, ono koje je predmet kupovine, ili neko drugo odgovarajućeg kvaliteta. 
 • Hipoteka na zemljištu 1:1.3 minimalno (zemljište je prioritetno kod zalaganja nepokretnosti)
 • Hipoteka na nepokretnosti 1:1.3 minimalno i polisa osiguranja nepokretnosti, pogotovo stambenih, od osnovnih rizika nastupanja štete (požar, poplava, udar groma) sa vinkulacijom na Banku kod relevantnog osiguravajućeg društva. Za ovu vrstu osiguranja je potrebno da klijent odnese kopiju procene nepokretnosti u izabranu osiguravajuću kuću i da navede da se za osnovicu koristi građevinska vrednost objekta koji se osigurava.
 • Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge
 • Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDIT ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu zemljišta, Garancijskog fonda AP Vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu banke kojom se pokriva 80% svih potraživanja Banke.
 • Manje od 100 ha poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu
 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena Namena kredita je kupovina poljoprivrednog zemljišta. Kredit se odobrava na osnovu:
 * Predugovor ili overen Ugovor o kupoprodaji konkretnog zemljišta, pri čemu je puštanje sredstava uslovljeno overenim Ugovorom o kupoprodaji. Korisnik može podneti zahtev za kredit i ako nije zaključio predugovor odnosno ugovor, ali namerava da kupi zemljište, pri čemu se kod odobrenja kredita stavlja hipoteka nad drugim zemljištem, a po dostavi overenog Ugovora o kupoprodaji naknadno izabranog zemljišta, kredit se pušta u tečaj.
Iznos kredita od 5.000 do 100.000 EUR
Učešće/depozit opciono
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Isplata kredita Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa kupoprodajnog ugovora na račun prodavca. Kredit za koji je Banka donela odluku o odobrenju uz Garanciju Grancijskog fonda APV, može se realizovati - pustiti u tečaj u roku od godinu dana od dana Odluke o odobrenju.
Rok otplate

Dugoročni od 13 do 120 meseci.

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.
Grejs period Grejs period do 12 meseci (u koji je uključen period raspoložovosti za realizaciju odobreno kredita). Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i pripisuje glavnici, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.
Instrumenti obezbeđenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80%potraživanja AIK Banke, 
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i
 • Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita, 20% u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDIT ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, OPREME, PROŠIRENJE MATIČNOG STADA ILI PODIZANJA DUGOGODIŠNJEG ZASADA VOĆA I VINOGRADA U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, Garancijskog fonda AP Vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu Banke
 • Otvoren namenski tekući račun u AIK Banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena Namena kredita je kupovina nove poljoprivredne mehanizacije i opreme (u skladu sa spiskom opreme koja može biti predmet kreditiranja po Konkursu), matičnog stada i podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda (sadnice i prateća oprema).Kredit se odobrava na osnovu: Overen predračuna/profakture dilera.
Iznos kredita
 • za finansiranje poljoprivredne mehanizacije i opreme od 3.000 do 150.000 EUR
 • za finansiranje proširenja matičnog stada do 50.000 EUR
 • za finansiranje podizanja dugogodišnjih zasada voća i vinograda do 30.000 EUR
Kredit se odobrava do iznosa garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine
Učešće/depozit opciono
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Isplata kredita Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa profakture na račun prodavca. Kredit za koji je Banka donela odluku o odobrenju uz Garanciju Grancijskog fonda APV, može se realizovati - pustiti u tečaj u roku od godinu dana od dana Odluke o odobrenju.
Rok otplate

do 120 meseci

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši otplata u jednakim polugodišnjim anuitetima i to svakog 01.09. i 01.03.u godini.Dospeće prvog anuiteta:Za kredite puštene u tečaj u periodu od 01.01. do 30.06. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.09. u tekućoj godini.Za kredite pštene u tečaj od 01.07. do 31.12. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.03.naredne godine.
Grejs period * kod kredita za proširenje matičnog stada do 12 meseci (uključen u rok otplate)* kod kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda do 24 meseca (uključen u rok otplate)Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u polugodišnjim anuitetima.
Instrumenti obezbeđenja
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i menična ovlašćenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 100% potraživanja AIK Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDIT ZA FINANSIRANJE ENERGETSKI EFIKASNE OPREME I OPREME NEOPHODNE ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE SA GARANCIJOM GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE
Minimalno potrebni uslovi
 • Privredno društvo (mikro, malo ili srednje) ili preduzetnik, sa poslovnim sedištem na teritoriji AP Vojvodina, koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije;
 • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodina ;
 • Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja ;
 • Ukupan godišnji prihod preduzeća ili preduzetnika do 1 milion EUR 
 • Posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, a zahtev podnosi samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim pravnim propisima, smatra povezanim pravnim licem ;
 • Nema dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci i Fondu ;
 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena

Namena kredita je kupovina energetski efiksne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.Kredit se odobrava na osnovu predračun ili profakture o namenskom korišćenju sredstava, a u skladu sa pravilima Konkursa

Iznos kredita od 5.000 do 250.000 EUR
Učešče/depozit opciono, do maksimalno 20% od iznosa kredita
Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate do 60 meseci
Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim anuitetima.
Grejs period Grejs period do 12 meseci (koji je uključen u ukupni period otplate kredita).
Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u toku grejs perioda.
Instrumenti obezbeđenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK Banke (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti do dana izmirenja obaveze po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, i
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima
 • sudužništvo povezanih lica,
 • Hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije), ili
 • Hipoteka I reda na stambeno poslovnom objektu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,5 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDITI ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU SILOSA, I NABAVKU PRATEĆE OPREME ZA SILOSE U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Iznos kredita

Od 5.000 EUR do 150.000 EUR.

Minimalno potrebni uslovi
 • KORISNICI KREDITA

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu zemljišta, garancijskog fonda ap vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu banke.

 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena

Za izgradnju, rekonstrukvciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose.

Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Učešče/depozit opciono 
Rok otplate Dugoročni od 13 do 84 meseca (sa uključenim grejsom do maks. 24 meseca i periodom raspoloživosti odobrenog kredita do maks. 12 meseci).
Grejs period Mogućnost grejs perioda do 24 meseca, u koji je uključen i period raspoloživosti kredita od 12 meseci za realizaciju odobrenog kredita, a koji je uključen u period korišćenja kredita.
Instrumenti obezbeđenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80%potraživanja AIK Banke, i
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i
 • Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita, 20% u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

Online Chat