Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Zemljište Valjevo, Sedlari
Objavljeno
Adresa: Valjevo
Opština: Sedlari
Vrsta objekta: Zemljište
Nepokretnost: 3 parcele građevinsko zemljište k.p. br. 151/1,kp 151/3 I kp151/4 KO Sedlari na potesu Bobije u Valjevu ukupne površine 2.466m2 m2
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište Valjevo, Sedlari
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje: 3 parcele KO Sedlari, potes Bobije

KO Br.parcele potes

Način korišćenja

Površina m2 Vrsta
Sedlari 151/1 Bobije Građevinska parcela 1381 Ostalo zemljište
  151/3 Bobije Građevinska parcela 500 Ostalo zemljište
  151/4 Bobije Građevinska parcela 585 Ostalo zemljište
Ukupno Sedlari 2466  

 

 

 

 

 

Predmetne nepokretnosti su locirane u okviru katastarske opštine Sedlari u Valjevu na potesu Bobije. Sedlari su naseljeno mesto grada Valjeva u Kolubarskom okrugu. 

Predmetne parcele su pozicionirane nedaleko od Poparskog puta preko kojeg su povezane sa centrom grada Valjeva, kao i sa ostalim delovima grada. Udaljenost od centra grada je na manje od 2,5 km. Poparski put je lokalna saobraćajnica koja spaja Valjevo sa mestima Popare, Ćelije, Bogatić, itd. 

Moguć dogovor oko prodaje pojedinačnih parcela.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.