Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Zemljište Beograd, Mladenovac
Objavljeno
Adresa: Beograd,Sela Kovačevac, Koraćica
Opština: Mladenovac
Vrsta objekta: Zemljište
Nepokretnost: 19 parcele u KO Kovačevac, KO Koraćica sve u opštini Mladenovac
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje: 16 parcele u KO Kovačevac sve na opštini Mladenovac 

KO Br.parcele potes Način korišćenja Površina m2 Vrsta
Kovačevac 978 Makovica Šuma 4.klase 1443 Šumsko zemljište
980/3 Makovica Šuma 4.klase 1347 Šumsko zemljište
1455/1 Klen Njiva 4.klase 6358 Poljop.zemljište
1456 Klen Njiva 4.klase 9914 Poljop.zemljište
2581 Radina livada Livada 2.klase 14857 Poljop.zemljište
2988/2 Boja Voćnjak 3.kl. 3010 Ostalo građ.
3781/1 Klen Njiva 3.klase 4692 Poljop.zemljište
3782/1 Klen Šuma 3.klase 2904 Šumsko zemljište
4330 Selo Njiva 4.klase 493 Ostalo građ.
  Selo Voćnjak 3.kl. 955 Ostalo građ.
  Selo Pašnjak 2.kl. 1822 Ostalo građ.
4451 Brest Vinograd 2.kl. 429 Ostalo građ.
5625/2 Klisura Livada 3.klase 2264 Poljop.zemljište
5632 Klisura Njiva 2.klase 16058 Poljop.zemljište
5633 Klisura Livada 3.klase 2898 Poljop.zemljište
5697 Ravnica Njiva 3.klase 3525 Poljop.zemljište
5698 Ravnica Njiva 3.klase 1180 Poljop.zemljište
6928 Lug Njiva 2.klase 1929 Poljop.zemljište
Ukupno Kovačevac 76078  


Predmetne nepokretnosti su locirane u opštini Mladenovac, jednoj od od 17 beogradskih opština. 

Moguć dogovor oko prodaje pojedinačnih parcela.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu "AIK BANKA" AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom "za Sektor logistike, nabavke i upravljanja imovinom".