Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Poljoprivredno zemljište Ribare
Objavljeno
Adresa: Ribare, potes Topoljar
Opština: Jagodina
Vrsta objekta: Poljoprivredno zemljište (njiva 4. klase)
Nepokretnost: KP br. 106 KO Ribare
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Poljoprivredo zemljište ( njiva 4. klase), KP 106 ( 3041 m2) KO Ribare

Predmetno zemljište nalazi se na katastarskoj parceli br. 106 KO Ribare, opština Jagodina, locirano u blizini naselja Glogovac i naselja Mali Popović, od glavnog grada Beograda je udaljeno oko 140 km severno, od Novog Sada 210 km, dok je od autoputa A1 na udaljenosti do 6km.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet prodaje pripada području opština Pomoravskog regiona u kome ima 158.00 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 112.610 ha oranica, 15.327 ha voćnjaka i vinograda i 30.071 ha pašnjaka i livada što sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedoloških čini područje pogodno za uspešno organizovanje proizvodnje u svim oblastima poljoprivrede.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom”.