Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Stara Pazova K.O. Krnješevci 2ha 84a 35m2
Objavljeno
Adresa: Krnješevci, Kuvalovo
Opština: Stara Pazova
Vrsta objekta: Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja
Nepokretnost: KP 1808/2 površine 28.435m2 upisana u LN 540 KO Krnješevci
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Zemljište- Razvojna lokacija za skladišno poslovni kompleks
Vlasnik: Nad zemljištem –svojina privatna 1/1 u korist Aik Banka ad Beograd

Predmet prodaje : KP 1808/2 površine 28.435m2 upisana u LN 540 KO Krnješevci

Predmetna nepokretnost je građevinsko zemljište u Krnješevcima, u blizini autoputa E 70 Beograd Zagreb.

Predmetna nepokretnost se nalazi u blizini naselja Šimanovci, na oko 2 km udaljenosti od centra naselja vazdušnom linijom, a od naselja Krnješevci takođe 2km, s tim što je od tog naselja odvojena autoputem. Krnješevci su naselje u Opštini Stara Pazova u Sremskom okrugu, 25 km udaljeno od Beograda. Naselje Krnješevci je najmanje na teritoriji Stare Pazove ima oko 1.500 stanovnika. Na teritoriji naselja je formirana industrijska zona koja obuhvata oko 580ha zemlje i zajedno sa Šimanovcimaa predstavlja najznačajniju industrijsku zonu, gde su u poslednjih 10 godina, proizvodne ili skladišne objekte otvorile mnoge kompanije kao što su Ju Boje, Pink Int, ITM Group, Don Café, Trimo Inženjering, Polino itd. Prema Planu generalne regulacije naselja Krnješevci, iz 2010. godine, parcela pripada južnoj radnoj zoni – privredne delatnosti, urbanistička celina IX(od ukupno 12).

U listu nepokretnosti broj 540 KO Krnješevci upisana je katastarska parcela 1808/2 ukupne površine 28.435m2 kao građevinsko zemljište van građevinskog područja, u privatnoj svojini sa obimom udela 1/1 u korist Aik Banka ad Beograd. Teren je ravan i na parceli se ne mogu identifikovati izgrađeni objekti. Predmetna katastarska parcela je trapezastog oblika.

Pravilima uređenja i pravilima građenja za radnu zonu, su predviđeni različiti parametri za različite namene u okviru zone privrednih delatnosti.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“