Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Zlatibor, ul. Andrije Jevremovića nezavršena vila sa 10 apartmana
Objavljeno
Adresa: Andrije Jevremovića br.15, Zlatibor.
Opština: Čajetina
Vrsta objekta: Stambeni objekat
Nepokretnost: Porodična stambena zgrada u izgradnji na Zlatiboru na kat.parc.br. 4487/11 KO Čajetina upisana u LN br. 4272
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeni prostor
Vlasnik: Nad objektima – svojina/privatna 1/1 u korist AIK Banka AD Beograd Nad zemljištem – svojina državna 1/1, sa pravom korišćenja u korist AIK Banka AD Beograd

Predmet prodaje : Porodična stambena zgrada u izgradnji na Zlatiboru na kat.parc.br. 4487/11 KO Čajetina upisana u LN br. 4272

Predmetna nepokretnost je porodična stambena zgrada u izgradnji na Zlatiboru, opština Čajetina.

u Listu nepokretnosti broj 4282 KO Čajetina, od, upisana je KP 4487/11 površine1734,00 m2 , kao gradsko građevinsko zemljište, u privatnoj svojini države 1/1, sa pravom korišćenja u korist AIK Banka AD Beograd.

Na parceli je upisana porodična stambena zgrada (zemljište pod zgradom površine 382 m2) koja ima odobrenje za gradnju i u vlasništvu AIK Banke AD Beograd, svojina/privatna, obim udela 1/1.

Predmetna porodična stambena zgrada izgrađena je na kat.par.br. 4487/11 KO Čajetina u ulici Andrije Jevremovića br.15. Pristup objektu je omogućen direktno iz ulice Andrije Jevremovića i pri tom je udaljen oko 300 m od regionalnog puta E763. Centar naselja Zlatibor i Zlatiborsko jezero su udaljeni oko 2,0 km.U okruženju se nalazi veliki broj stambenih zgrada, porodičnih zgrada i vila.

S obzirom da je predmetna nepokretnost izolovana od glavnih saobraćajnica Zlatibora pa samim tim i buke predmetna lokacija ima odlične uslove za miran boravak i odmor, dok relativna blizina centra omogućava lak pristup ostalim delovima planine. Predmetna nepokretnost spratnosti Su + Pr + Pk.

U suterenu je predviđeno 12 prostorija čija namena bi bila poslovni prostor. Prizemlje se sastoji od četiri apartmana i rezidencije, dok je u pokrovlju predviđeno ukupno šest apartmana. Na predmetnom objektu je završeno 60 % gradjevinskiih, gradjevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“