Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Užice, Petra Lekovića 24a Stambeno poslovna zgrada
Objavljeno
Adresa: Petra Lekovića,Užice
Opština: Užice
Vrsta objekta: Stambeno poslova zgrada
Nepokretnost: Porodična stambena zgrada, zgrada br. 1 (Po+Pr+1+Pk) sa zemljištem, sve na KP br. 11392 KO Užice, u ul. Petra Lekovića br. 24A u Užicu
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje : Porodična stambena zgrada, zgrada br. 1 (Po+Pr+1+Pk) sa zemljištem, sve na KP br. 11392 KO Užice, u ul. Petra Lekovića br. 24A u Užicu.

Predmetna nepokretnost se nalazi na obodu grada Užica. U neposrednom okruženju predmetne nepokretnosti se nalaze uglavnom jednoporodične stambene kuće, gradsko groblje, teretna železnička stanica sa većim broj industrijskih i skladišnih objekata u okruženju i sa druge strane Sevojno gde se istiće Valjaonica bakra Sevojno. Predmetna zgrada se delom koristi kao stambeni objekat, a delom nije u upotrebi.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na e-mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“