Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Lebane, Radanska 39
Objavljeno
Adresa: Lebane, Radanska 39
Opština: Lebane
Vrsta objekta: Stambni objekat
Nepokretnost: Stambeni objekat spratnosti Pr + 1 + Pk, površine 239,20 m2, izgrađen na k.p. 558/2 KO Lebane u ulici Radanskoj u Lebanu.
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Stambeni objekat, spratnosti Pr + 1 + Pk, površine 239,20 m2 (neto površina prizemlja 113,16m2, neto površina sprata 95,92m², neto površina potkrovlja 30,12m²), ukupne bruto površine 297,38m² izgrađene na k.p. 558/2 KO Lebane u ulici Radanskoj u Lebanu.

Predmetna nepokretnost je smeštena u Radanskoj ulici u neposrednoj blizini raskrsnice pomenute ulice i ul. Branka Radičevida. Udaljenost od centra mesta iznosi oko 500 m. U neposrednom okruženju predmetne nepokretnosti se nalaze uglavnom jednoporodične stambene zgrade, ali i MUP Lebane, Dom zdravlja Lebane, Opštinska uprava, Srednja škola „Vožd Karađorđe“, Hotel „Caričin grad“, kao i veliki broj kafida u ul. Cara Dušana karakterističnih za centar naselja.

Vidljivost i pristupačnost predmetnoj nepokretnosti se mogu okarakterisati kao dobre.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnne@aikbanka.rs ili na adresu„AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.