Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Kikinda, Žarka Zrenjanina 88
Objavljeno
Adresa: Žarka Žrenjanina 88
Opština: Kikinda
Vrsta objekta: Stambeno poslovni objekat
Nepokretnost: Porodična stambena zgrada i pomožna zgrada na k.p. 3523/1 i 3524/1 KO Kikinda u ulici Žarka Zrenjanina br. 88 u Kikindi
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeno poslovni kompleks
Vlasnik: Nad objektima - svojina/privatna 1/1 u korist AIK banke a.d. Beograd , Nad zemljištem - svojina privatna 1/1 u korist AIK banke a.d. Beograd

Predmet prodaje: porodična stambena zgrada i pomoćne zgrade 
Predmetna nepokretnost je locirana na katastarskim parcelama br. 3523/1 i 3524/1 KO Kikinda u neposrednoj blizini centra grada na oko desetak minuta hoda. Neposredno okruženje objekata karakterišu stamebene jedinice Pr i Pr+1 spratnosti pa je ovaj deo Kikinde predviđen za porodično stanovanje. U blizini se nalaze park, vrtić, osnovna škola, kao i nekoliko maloprodajnih prodavnica robe široke potrošnje. 
Budući je centralno pozicionirana, predmetna nepokretnost je veoma blizu glavne pešačke zone i samim tim je atraktivnija za stanovanje.

Porodična stambena zgrada na k.p. 3523/1 KO Kikinda spratnost Pr + 1 je neto površine 364 m2. Pomoćna zgrada prizemne spratnosti površine zemljišta pod objektom iznosi 196 m2.. Porodična stambena zgrada je uvučena u odnosu na trotoar ulice Žarka Zrenjanina, dok se pomoćna zgrada nalazi iza ovog objekta u unutrašnjosti placa.

U prizemlju objekta do ulice (porodična stambna zgrada) se nalazi poslovni – radni prostor u zadnjem delu objekta koji je toplom vezom spojen sa stambenim delom istog objekta. Stambeni deo objekta (orijentisan ka ulici) se u prizemlju sastoji iz hodnika, tri sobe i toaleta. Na spratu predmetnog objekta se nalazi 6 soba i toalet bez sanitarija.
Objekat pomoćne zgrade je spratnosti PR+Pk. U prizemlju se nalazi 2 veće i 4 manje prostorije i toalet. U potkrovlju se nalaze tri prostorije.

Cena nepokretnosti je predmet dogovora.

Prilikom prihvatanja ponude banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na e-mail: nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihaila Pupina 115đ, 11070 Beograd, sa napomenom „Za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom“