Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Bečej, ul. Jožef Atile 7 Stambeno poslovna zgrada
Objavljeno
Adresa: Jožef Atile 7, Bečej
Opština: Bečej
Vrsta objekta: Stambeno poslova zgrada
Nepokretnost: Stambeno porodična kuda upisana kao zgrada br.1 u LN bruto površine 110 m2 koja se nalazi na k.p. br.354 KO Mileševo, ukupne površine 864 m2, u ulici Jožefa Atile 7, Mileševo, opština Bečej
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Stambeni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje: Stambeno porodična kuda upisana kao zgrada br.1 u LN bruto površine 110 m2 koja se nalazi na k.p. br.354 KO Mileševo, ukupne površine 864 m2, u ulici Jožefa Atile 7, Mileševo, opština Bečej

Predmetna nepokretnost se nalazi u ulici Jožefa Atile br.7, Mileševo. Mileševo je naselje koje pripada opštini Bečej u okviru Južnobačkog okrugu.Naselje Miliševo je smešteno jugoistočno od BačkeTopole na udaljenosti od oko 19 km. Predmetna nepokretnost se nalazi u urbanom delu naselja u okviru koga se pretežno nalaze stambene kuće i nije u upotrebi.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na e-mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“