Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Zrenjanin, Žitni trg bb (TC Mala Varoš)
Objavljeno
Adresa: ul. Nikole Pašića br. 12
Opština: Zrenjanin
Vrsta objekta: Poslovni prosotor poslovnih udela
Nepokretnost: KP br. 6731/2 KO Zrenjanin 1
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Prodajni prostor
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Poslovni prostor poslovnih usluga, broj posebnog dela 5, u prizemlju objekta br. 1, površine 298m2, poslovni prostor poslovnih usluga, broj posebnog dela 7, površine 62m2 u prizemlju objekta br. 1 i površine 34m2 u suterenu objekta br.1, sve postojeće na kat parceli br. 6731/2 KO Zrenjanin 1.

Neposredno okruženje predmetne lokacije karakteriše visok stepen izgrađenosti stambeno-poslovnih zgrada spratnosti Pr+3 (i više spratova). U relativnoj blizini nalaze se značajni sadržaji kao što su gradske ustanove, narodni muzej, savremena galerija dom zdravlja i brojni sadržaji maloprodaje. Vidljivost lokala kao i prostupačnost istom je odlična.

Poslovni prostori se nalaze u prizemlju i suterenu PC Mala Varoš, čija je spratnost Po + Pr + 2 + Pk. Oba poslovna prostora su međusobno povezana i predstavljaju jednu celinu. Objekat u kome se predmetna nepokretnost nalazi je izgrađen 1993. Godine, a poslovni prostor je u potpunosti preuređen radu ekspoziture banke. Objekat u kome se nalazi poslovni prostor ima sledeće građevinske karakteristike: armirano – betonski trakasti temelji; armirano betnonska skeletna konstrukcija; spoljni zidovi od opeke; omalterisana bojena fasada obložena belom fasadnom ciglom; drvena krovna konstrukcija sa kosim viševodnim krovom pokrivenim tegolom, međuspratna kontrukcija – armiranobetonska ploča. Podovi su obložni keramičkim pločicama, mermerom, laminatom I linoleumom.

Lokal poseduje elektroinstalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije PTT instalacije i centralno grejanje preko panelnih radijatora povezanih na gradsku toplanu.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom”.