Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Zaječar, Beogradska bb
Objavljeno
Adresa: Zaječar, Beogradska bb
Opština: Zaječar
Vrsta objekta: Proizvodni objekat za sušenje mesa
Nepokretnost: Proizvodni objekat spratnosti Po+3st, ukupne neto površine 3.494,14m2, ukupne bruto površine 4.044,32 izgrađen na k.p. 8526/1 KO Zaječar u ulici Beogradska bb, u Zaječaru
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Proizvodni objekat za sušenje mesa, spratnosti Po+3st, ukupne neto površine 3.494,14m2, ukupne bruto površine 4.044,32 izgrađen na k.p. 8526/1 KO Zaječar u ulici Beogradska bb, u Zaječaru.

Predmetna neporketnost se nalazi u neposrednoj blinzini zaječarske pivare po kojoj je ovaj grad poznat, na samo 1,5 km udaljenosti od strogog centra grada. Neposredno okruženje predmetnog objekta čine uglavnom objekti slične namene (industrijski) koji su većim delom zatvoreni ili se koriste kao skladišni prostori sa izuetkom zaječarske pivare koja je u funkciji i koja se koristi u skladu sa svojom prvobitnom namenom. U neposrednoj blizini predmetne nepokretnosti, pored navedenih industrijskih objekata, nalazi se i Železnička stanica, tereni za mini golf, reka Crni Timok, Popova plaţa itd.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnne@aikbanka.rs ili na adresu„AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.