Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Stara Pazova, ul. Janka Sikore br. 215 Poslovni kompleks “LEDERLAND”
Objavljeno
Adresa: Janka Sikore 215, Stara Pazova
Opština: Stara Pazova
Vrsta objekta: Poslovno proizvodni kompleks
Nepokretnost: KP 878/1 i objekat 1 upisane površine 334m2 (stvarne površine cca 768m2) u LN 10093 KO Stara Pazova; Neuknjižen objekat površine cca 650m2
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni kompleks
Vlasnik: Nad objektom - privatna svojina 1/1 u korist AIK Banke AD Niš; Nad zemljištem – privatna svojina 1/1 u korist AIK Banke AD Niš;

Predmet prodaje : KP 878/1 i objekat 1 upisane površine 334m2 (stvarne površine cca 768m2) u LN 10093 KO Stara

Pazova kao i neuknjižen objekat u osnovi 156m2 spratnosti P+2+Pk (Banka je za oba objekta u okviru predmetnog kompleksa pokrenula postupak legalizacije)

Predmetna nepokretnost je parcela i poslovne zgrade u Ulici Janka Sikore 215, Stara pazova, AP Vojvodina.

Od autoputa E-75 (Beograd - Novi Sad) predmetna lokacija je udaljena oko 3,5 km. Nakon isključenja sa autoputa, ulicom Vuka Karadžića se dolazi do predmetne nepokretnosti. Od centra grada, objekti su udaljeni manje od 3km.

U okruženju predmetne nepokretnosti nalaze se uglavnom stambeni objekti Pr i Pr+1 spratnosti, kao i industrijski objekti, budući da je predmenti lokalitet smešten na granici industrijske i početka opštinske zone Stare Pazove, kao i da su industrijski sadržaji locirani uz prilazni put koji vodi od autoputa.

U LN 10093 KO Stara Pazova upisana je KP 878/1, kao gradsko građevinsko zemljište, ukupne površine 962 m2. Parcela je u privatnoj svojini 1/1 AIK Banke AD Niš. Na parceli je upisan jedan objekat, površine pod objektom 334m2, i evidentiran je kao prizeman objekat, a prava spratnost je Pr+1+Pk (razlika je predmet postupka legalizacije koji je pokrenula Banka). Objekat je u privatnoj svojini 1/1 AIK Banke AD Beograd. Objekat se vodi kao ostale zgrade – poslovna zgrada i preuzet je iz zemljišne knjige.

Na parceli se nalazi još jedan objekat spratnosti Pr+2+Pk površine cca 650m2 koji je takođe u postupku legalizacije.

Objekti su sagrađeni 1995. godine i koristio se za proizvodnju kožne galanterije i predmeta. Objekat 1 se sastoji od kancelarija, proizvodno-magacinskog dela, hodnika i toaleta. Konstrukcija objekta je AB, sa zidnom ispunom od šupljih blokova. Krovna konstrukcija je drvena sa krovnim pokrivačem od salonita. Stolarija je drvena i metalna. Podna obloga je beton, pločice i linoleum. Plafon je gipsani – spušten ali u velikoj meri uništen. Osvetljenje je neonsko. Objekat u dnu parcele, neuknjižen, je sličnih strukturnih karakteristika, osim što ne postoji finalna obrada fasade i obrada plafona u potkrovlju.

Objekti i parcela imaju dobru pristupačnost, vidljivost i saobraćajnu povezanost.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.