Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Niš, Bulevar 12. Februar 83
Objavljeno
Adresa: Bulevar 12. Februar br. 83
Opština: Niš
Vrsta objekta: Silos, pomoćna zgrada i ostale zgrade
Nepokretnost: KP br. 1396/1, 1396/2 i 2920/14 KO Niš Crveni krst
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Silos, magacinski i kancelarijski prostor
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Katastarske parcele br. 1396/1, 1396/2 i 2920/14 KO Niš Crveni Krst sa svim pripadajućim objektima koji zajedno čine jedan industrijski kompleks.

Ulica 12. Februar br. 83 u kojoj se nalazi predmetni kompleks pripada delu grada poznatim kao naselje Šljaka i predstavlja deo Niša zvanim Crveni Krst. Ovaj deo grada nalazi se na samom ulazu u grad Niš posle prodajnog centra Tempo u blizini Mol pumpe. Autoput E 75 Beograd – Niš je udaljen na oko 2km dok se centar Niša nalazi na razdaljini oko 2,5km. Blizina autoputa E 75 i Niškog aerodrome Car Konstatin (udaljen na oko 1,5km vazdušnom linijom) čini ovu industrijsku zonu atraktivnu za obavljanje raznih proizvodnih i skladišnih delatnosti. Ulica 12. Februar predstavlja ulaznu saobraćajnicu u grad iz pravca autputa E – 80.

Industrijski kompleks predstavlja nekada poznatu fabriku stočne hrane Belvit, koji se satoji od: Silosa, spatnosti Po + Pr + 5, predstavlja armirano betonsku konstrukciju sa spoljnim zidovima od betona, fasada objekata je omalterisana i prskana bojom, podovi su beton, unutrašnji zidovi omalterisani i bojeni dok su unutrašnja i spoljna stolarija metalni profili kao i ostalih objekata koji imaju betonsku konstrukciju temelja, spoljne zidove od betona i opeke, unutrašnje pregradne zidove od opeke, drvenu spoljnu stolariju, unutrašnju metalnu i drvenu stolariju, betonski i keramički pod, fasade objekta su malterisane i bojene dok su unutrašnji zidovi omalterisani i bojeni. Objekti se nalate u zadovoljavajućem stanju.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom”