Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Kruševac, Stevana Sindjelica 9A
Objavljeno
Adresa: ul. Sinđelićeva br. 9a
Opština: Kruševac
Vrsta objekta: Poslovni prostor poslovnih usluga
Nepokretnost: KP br. 327/2 KO Kruševac
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Prodajni prostor
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Poslovni prostor poslovnih usluga, broj posebnog dela 1, površine u podrumu 61m2 i u prizemlju 94m2 u okviru objekta br. 1 postojećeg na kat parceli br. 327/2 KO Kruševac.

Predmetna nepokretnost smeštena je u ul. Sinđelićevoj, u neposrednoj blizini strogog centra grada te uživa odličnu poziciju. Lociranost u centru grada joj omogućuje i odličnu povezanost sa ostalim delovima grada. Pristup predmetu prodaje je omogućen sa trotorara ulice Stevana Sinđelića, a ispred objekta se nalazi uređena zelena površina. Vidljivost predmetnog poslovnog prostora iz oba pravca ulice je dobra.

Predmetni poslovni prostor se sastoji iz prizemlja (prodajni prostor sa ostavom, toaletom i pomoćnom prostorijom) i podruma gde se nalazi ostava sa garažnim vratima. Poslovni prostor ima sledeće građevinske osobine: armirano-betonski trakasti temelji, armirano betonska konstrukcija, spoljni zidovi od opeke, omalterisana i bojena fasada, betonska krovna konsturkcija sa ravnim krovom i urađenom hidroizolacijom dok su unutrašnji pregradni zidovi od opeke.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor logistike, nabavke i upravljanja imovinom”.