Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Bor, Djordja Vajferta 19-21
Objavljeno
Adresa: ul. Đorđa Vajferta br. 19-21
Opština: Bor
Vrsta objekta: Poslovni prostor finansijskih usluga
Nepokretnost: KP br. 174 KO Bor 1
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Prodajni prostor
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Poslovni prostor finansijskih usluga, broj posebnog dela 1, površine 178m2, u prizemlju objekta br. 1 postojećeg na KP. Br. 174 KO Bor 1.

Ulica Đorđa Vajferta gde se nalazi predmet prodaje pripada užem gradskom jezgru Bora, na oko stotinak metara odaljenosti od svih značajnih gradskih insititucija. Povezanost predmetnog lokaliteta sa drugim delovima Bora je odlična, budući da se u blizini nalazi kružni tok koji omogućava vezu poslovnog prostora sa ostatkom gradskog jezgra.

Predmet prodaje se trenutno koristi kao ekspozitura AIK banke, lokal ima ukupnu korisnu površinu od 178m2, i sastoji se od maloprodajnog prostora koji se trenutno koristi kao šalterski prostor za usluživanje klijenata Banke, jedne manje kancelarija, toaleta, kuhinje, ostave i prostora hodnika za komunikaciju. Objekat je izgrađen u skladu sa specfikacijom gradnje koja je adekvatna za ovakav tip nekretnine, a predmetna nepokretnost se trenutno nalazi u dobrom stanju.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor nabavke, logistike i upravljanja imovinom”.