Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Niš, Bulevar Nemanjića br. 85a Lokal br. 82 (drugi sprat)
Objavljeno
Adresa: Bulevar Nemanjića br. 85 , Niš
Opština: Niš, Ćele kula
Vrsta objekta: Lokal
Nepokretnost: Lokal 82 ulaz 85/A površine 72,45m2 u TC Zona 2, objekat 1 na KP 806/11 upisan u LN 2366 KO Niš- Ćele kula
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni prostor
Vlasnik: Nad lokalom – svojina/privatna 1/1 AIK Banke AD Beograd Nad zemljištem – svojina državna 1/1, pravo korišćenja u korist GP Građevinar AD Niš – u stečaju;

Predmet prodaje : Lokal 82 ulaz 85/A površine 72,45m2 u TC Zona 2, objekat 1 na KP 806/11 upisan u LN 2366 KO Niš- Ćele kula

Lokal br. 82 se nalazi u ulazu 85/A na drugom spratu u TC Zona 2, objekat 1 na KP 806/11 upisan u LN 2366 KO Niš Ćele ku Lokacija TC Zona II je u centru Grada Niša, Bulevaru Nemanjića br. 85. Od centra grada, Trga kralja Aleksandra je udaljena oko 2.5km. U blizini su stajališta linija gradskog prevoza 6. i 13. Ispred tržnog centra je parking koji je uglavnom pun tokom dana, a zbog koncentracije stanovništva koje živi u okruženju, lako je pristupačan i za pešake.

TC Zona 2 je u okruženju stambenih objekata visoke spratnosti, u delu Niša Krivi vir. Duž Bulevara Nemanjića se takođe nalaze i banke, restorani, prodavnice, park Svetog Save, pijace Boško Buhe i dr.

U TC Zona II su aktivni lokali na svim etažama(prizemlje, prvi i drugi sprat), koji predstavljaju lokale maloprodaje odeće i obuće, zanatske radnje, uslužne delatnosti, poslovni prostor i dr.

Predmetni lokal je na drugom spratu i pristupa iz hola tržnog centra.

U listu nepokretnosti kao vlasnik predmetnog lokala upisana je AIK Banka na poslovnom prostoru 82 ulaz 85/A, korisne površine 61m2, kao deo zgrade 1 na KP 806/11. Stvarna površina lokala po nalazu sudskog veštaka je lokal površine 72.45m2.

Lokal se sastoji od ulaznog prostora orjentacione površine 11m2, prostora na spratu površine oko 63m2. Prostor na spratu je pod kosinom. Poslovni prostor nema sopstveni sanitarni čvor.

Prostor ima priključke na gradsku mrežu: vodovod i kanalizaciju, centralno grejanje, elektro energetske instalacije, telefon i protivpožarnu signalizaciju.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.