Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Ćuprija, ul. Cara Lazara 3 Robna kuća “Merkator”
Objavljeno
Adresa: Ulica Cara Lazara br. 3, Ćuprija
Opština: Ćuprija
Vrsta objekta: Poslovna zgrada
Nepokretnost: Objekat na KP 1368/1 upisan u LN 5827 Ćuprija grad
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni prostor
Vlasnik: Nad objektom - svojina privatna 1/1 AIK BANKA ad Beograd, nad zemljištem – pravo korišćenja, svojina državna;

Predmet prodaje : Robna kuća u strogom centru Ćuprije

Robna kuća u ulici Cara Lazara br. 3, se nalazi u strogom centru Ćuprije u najprometnijoj gradskoj ulici. Ova ulica predstavlja centralnu ulicu u Ćupriji koja se prostire od isključenja sa autoputa E 75 ka centru grada. Ulica je karakteristična po objektima starije gradnje strukture sa stambenom i poslovnom namenem kao i po drugim sadržajima karakterističnim za centar svakog manjeg naselja u Srbiji (supermarketi, banke, prodavnice obuće i garderobe, frizerske radnje, butici i sl.). Objekat ima povoljan položaj za bavljenje maloprodajnim aktivnostima. Predmetna nepokretnost ima spratnost Po+PR+SP2+PK. Objekat je nekada bio robna kuća Mercator i radjen je po konceptu robnih kuća iz 1970-tih godina. Predmetni objekat se sastoji od skladišnog prostora u podrumu, maloprodajnog prostora u prizemlju kao i maloprodajnog prostora na prvom i drugom spratu koji imaju identičan raspored (6 kancelarija, toaleti sa pomoćnim prostorijama i 2 velika maloprodajna prostora). U potkrovlju se nalaze uglavnom tehničke prostorije. Interna komunikacija u objektu je omogućena stepeništem ali i jednim teretnim liftom i putničkim liftom.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnne@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.