Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Beograd, Sarajevska 15
Objavljeno
Adresa: Beograd, Sarajevska 15
Opština: Beograd,Savski Venac
Vrsta objekta: Maloprodajno-kancelarijski prostor
Nepokretnost: Poslovni prostori za koje nije utvrđena delatnost br. 3 (237m2) i br. 4 (237m2) na KP 954 KO Savski venac, u Sarajevskoj ulici br. 15 u Beogradu
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni prostor
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AIK BANKA AD Beograd

Predmet prodaje : poslovni prostori za koje nije utvrđena delatnost br. 3, u prizemlju uknjižene površine 237m2 (stvarna površina 320,39m2)  i br. 4 u podrumu uknjižene površine 237m2 (stvarna površina 290,47m2) na KP 954 KO Savski venac, u Sarajevskoj ulici br. 15 u Beogradu 
Predmetna nepokretnost se nalazi u u Sarajevskoj ulici br. 15 u Beogradu. Sarajevska ulica   proteže se paralelno sa ulicom Kneza Miloša koja spaja centar grada sa Mostarskom petljom. U okruženju se od značajnijih repera ističu: Park gazela, nekoliko ambasada, MUP, Palata pravde, Urgentni centar, Finansijski park, Pošta Srbije, Glavna železnička stanica itd. Povezanost predmetnih nepokretnosti sa ostatkom grada se može okarakterisati kao dobra, budući da se Sarajevska ulica nalazi u blizini mosta Gazela sa jedne strane i Brankovog mosta sa druge, to obezbeđuje dostupnost ka Novom Beogradu, a sa centrom i Starim gradom je povezana preko većih prometnijih ulica poput Savske ulice i ulice Kneza Miloša. Neposredno okruženje pored prethodno navedenih sadržaja karakterišu ambasade, stambene i poslovne zgrade u čijim prizemljima se uglavnom nalaze maloprodajni lokali. 

Poslovni prostori se nalaze u podrumu, prizemlju i spratu stambeno-poslovne zgrade spratnosti Po+Pr+7. Predmetni poslovni prostori imaju uknjiženu površinu od 237m2  i 237 m2 dok je stvarna površina 320,39m2 za posebni deo 3u prizemlju  odnosno 290,47m2 za posebni deo br.4 u podrumu u koji se ulazi iz posebnog dela br.3. Prostori  se sastoje  od velikih prostranih prostorija prodajnog ili kancelarijskog tipa. 
Cena nepokretnosti predmet je dogovora.
U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.
Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs  ili na adresu  „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.