Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Sentandrejski put 165, Novi Sad
Objavljeno
Adresa: Sentandrejski put 165, Novi Sad
Opština: Novi Sad
Vrsta objekta: Kancelarijski prostor
Nepokretnost: Deo objekta 10 na KP 65/3 upisani u LN 530 KO Novi Sad IV
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Poslovni objekat
Vlasnik: Nad objektom – 3.533,31m2 - privatnu svojina „AIK BANKA“ AD Beograd sa obimom udela 1/1. Nad zemljištem – pravo korišćenja sa zajedničkim obimom udela, svojina državna;

Predmet prodaje : Objekat br. 4 na KP 65/5 upisani u LN 530 KO Novi Sad IV

Predmetni objekat se nalazi u industrijskoj zoni poznatoj kao Rimski šančevi, sa leve strane Sentandrejskog puta idući iz pravca centra Novog Sada.  U okruženju, nalaze se objekti slične namene, kao što je zgrada firme Volvo, upravna zgrada i distributivni centar firme Univerexport doo, Agroglobe, Shippons, hotel O Sole Mio i dr. Od autoputa, vazdušnom linijom, kompleks je udaljen 150m, a pristupa mu se preko Temerinske petlje a posle preko Sentandrejskog puta. Od centra Novog Sada,  kompleks je udaljen oko 7km. 

Predmetna nepokretnost  ima dobru pristupačnost, vidljivost i saobraćajnu povezanost.

U LN 530 KO Novi Sad IV, upisana je KP 65/5 kao ostalo gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini, ukupne površine 10.715 m2. Na parceli, pravo korišćenja sa zajedničkim obimom udela, imaju firme :  vlasnici posebnih delova zgrade iz V 2 lista, Topdom, Agrovojvodina, Shipons i AIK Banka AD beograd. Parcela je u državnoj svojini.  Na parceli je upisano 5 objekata, ukupne površine pod objektima 2.355m2. 

Predmetna nepokretnost  u svojini Banke je objekat br. 4, površine pod objektom 792m2 ,spratnosti Po+Pr+3+Pk ukupne površine  3.533,31m2.
Objekat se nalazi na parceli sa leve strane Sentandrejskog puta u neposrednoj blizini autoputa Beograd Subotica. Saobraćajne i površine za parkiranje u okviru kompleksa su betonirane (parking za putničke automobile je pokriven behaton kockama a najveći deo slobodne površine je betoniran). 

U podrumu se nalazila kuhinja, pomoćne i tehničke prostorije i sklonište. U prizemlju se nalazi prostran hol sa recepcijom i dve sale sa prezentacije. U objektu ukupno postoji 85 kancelarija (12 u prizemlju,18 na I spratu,21 na drugom spratu,20 na trećem i 14 u potkrovlju), 2 sale kongresne sale i restoran. Na spratovima postoji centralni hodnik iz koga se pristupa kancelarijama sa obe strane hodnika. Postoje dva stepeništa i lift. Na svakom spratu postoji čajna kuhinja  i po dva toaleta, smeštena naspram stepeništa. 

Kompleks poseduje svu potrebnu infrastrukturu: vodovod, fekalna i kišna kanalizacija, elektroenergetske instalacije, gromobranske instalacije, hidrantska mreža, telefon, internet i dr. 

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnne@aikbanka.rs  ili na adresu  „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.