Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Niš, Milorada Veljkovića Špaje 25
Objavljeno
Adresa: ul. Milorada Veljkovića Špaje br. 25
Opština: Niš
Vrsta objekta: Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost
Nepokretnost: KP br. 1094 KO Niš Bubanj
Broj:
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: Call centar banke 0800-10-10-15
Naziv: Kancelarijski prostor, mogućnost prenamene u stambeni prostor
Vlasnik: AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, svojina privatna 1/1

Predmet prodaje: Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1, površine 242m2, na četvrtom spratu objekta br. 1 postojećeg na KP. Br. 1094 KO Niš Bubanj.

Predmetna nepokretnost se nalazi u centru Niša, u ulici Milorada Veljkovića- Špaje br. 25, 100 metara od strogog centra i pešačke zone u Obrenovićevoj ulici. Vidljivost predmetne lokacije se može okarakterisati kao dobra, neposredno okruženje karakterišu uglavnom objekti stambene namene spratnosti do 9 sp, u čijim prizemljima se nalaze maloprodajni objekti. Pristupačnost je takođe dobra.

Predmetni poslovni prostor se sastoji iz sledećih prostorija: devet kancelarija, jedna konferencijska sala, hodnik, toalet i terasa. Spoljni i unutrašnji zidovi izgrađeni su od opeke, spoljašnja stolarija – pvc, unutrašnja stolarija – drvo, podne obloge su izrađene od keramičkih pločica, itisona i parketa. Prostor se nalazi u dobrom opštem stanju i za dalju upotrenu nisu potrebna ulaganja.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu “AIK BANKA” AD Beograd, bul. Mihaila Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom “za Sektor logistike, nabavke i upravljanja imovinom”.