Pozovite nas

+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

25.04.2017.

kupovni srednji prodajni
CHF 109.3987 114.0914 118.7737
USD 110.0146 113.5875 117.1604
EUR 120.4336 123.4583 125.8657

Pozovite nas

+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

25.04.2017.

kupovni srednji prodajni
CHF 109.3987 114.0914 118.7737
USD 110.0146 113.5875 117.1604
EUR 120.4336 123.4583 125.8657

AIK PENZIJA PLUS

Napredni paket tekućeg računa za penzionere obuhvata:

 

 • Tekući račun
 • Debitna kartica – DinaCard classic, Visa Electron ili MasterCard debit
 • Mesečni izvod po tekućem računu
 • Isplata penzije unapred
 • Dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva
 • Trajni nalog bez naknade
 • Izdavanje čekova bez naknade
 • SMS servis
 • Devizni račun Visa electron debit (devizna)
 • Kreditna kartica DinaCard revolving, Visa Classic revolving ili MasterCard Standard bez naknade za izdavanje i mesečne članarine
 • eBanking bez naknade
 • mBanking

 

Mesečna naknada za održavanje paketa iznosi 150,00 RSD.

 

 

Visa Electron debitna kartica (dinarska i devizna)

 

Platna i identifikaciona kartica za dinarski transakcioni račun i/ili devizni tekući račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na POS terminalima i putem Interneta, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka i za podizanje gotovog novca na bankomatima, na mestima na kojima je istaknut znak VISA, do iznosa raspoloživog na računu.

 

 

Izvod po tekućem računu

 

AIK BANKA jednom mesečno, bez naknade, dostavlja Korisniku izveštaj o promenama na njegovom Tekućem računu nastalim korišćenjem osnovne i dodatne Kartice, na e-mail adresu koju je Korisnik naveo u zahtevu za otvaranje Paketa. Korisnik može da zahteva i štampu izvoda o prometu kartice u bilo kojoj ekspozituri AIK BANKE, po ceni usluge u skladu sa važećim Tarifama naknada.

 

Isplata penzije unapred

 

Isplata penzije unapred je usluga koja svim korisnicima penzije klijentima Banke omogućava raspolaganje sredstvima u visini jedne penzije i to do 7 dana pre redovnog priliva penzije.

 

 

Dozvoljeno prekoračenje

 

Paket AIK PENZIJA PLUS obuhvata dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva.

 

 

Trajni nalog

 

Trajni nalog omogućuje klijentu da banka vrši plaćanje računa u njegovo ime, bez dolaska u banku, u određenim vremenskim intervalima, bez naknade.

Paket AIK PENZIJA PLUS obuhvata trajne naloga bez naknade.

 

 

Izdavanje čekova

 

AIK PENZIJA PLUS PAKET obuhvata izdavanje čekova bez naknade.

 

 

SMS servis

 

SMS obaveštenja o prilivu, odlivu i upit u stanje po računu, pustem SMS poruke, kao i informacije o autorizovanim transakcijama putem platnih kartica, mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama i obaveštenje da je kartica pristigla u ekspozituru (za sve vrste kartica).

 

 

Kreditna kartica

 

Paket AIK PENZIJA PLUS omogućava korisniku da odabirom DinaCard revolving ili Visa Classic revolving ili MasterCard Standard kreditne kartice bude oslobođen plaćanja naknade za izdavanje i mesečne članarine.

 

 

eBanking

 

Elektronsko bankarstvo omogućava pregled svih promena na tekućem računu, pregled transakcija po debitnim karticama, proveru stanja kao i plaćanje računa. Za korisnike AIK PENZIJA PLUS paketa kompletna eBanking usluga je bez naknade.

 

 

mBanking

 

Ova usluga vam omogućava da putem mobilnog telefona proverite stanje i promet po računu kao i da obavljate finansijske transakcije brzo i sigurno. Za korisnike AIK PENZIJA PLUS paketa, kompletna mBanking usluga je bez naknade.

 

Online Chat