Pozovite nas

+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

23.06.2017.

kupovni srednji prodajni
CHF 107.7097 112.3299 116.9399
USD 105.6199 109.0501 112.4803
EUR 118.7714 121.7544 124.1286

Pozovite nas

+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
13 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

23.06.2017.

kupovni srednji prodajni
CHF 107.7097 112.3299 116.9399
USD 105.6199 109.0501 112.4803
EUR 118.7714 121.7544 124.1286

Kredit za adaptaciju i rekonstrukciju stambenih objekata

 

Valuta KREDIT INDEKSIRAN U EUR I RSD
Namena kredita

Za rekonstrukciju stambenih objekata
Za adaptaciju stambenih objekata i poboljšanje uslova stanovanja - tekuće održavanje

Nominalna kamatna stopa i metod obračuna

KREDITI INDEKSIRANI U EUR
6M EURIBOR + 5,00% godišnje, varijabilna kamatna stopa, indeksirani kredit u EUR, sa NKOSK osiguranjem
6M EURIBOR + 5,50% godišnje, varijabilna kamatna stopa, indeksirani kredit u EUR, sa životnim osiguranjem
6M EURIBOR + 6,99% godišnje, varijabilna kamatna stopa, indeksirani kredit u EUR
KREDITI U RSD
6M BELIBOR + 6,00% godišnje, varijabilna kamatna stopa, kredit u RSD
Proporcionalni metod obračuna kamate

Učešće/depozit Bez učešća i depozita za RSD, 20% učešća za EUR
Iznos i isplata kredita KREDIT INDEKSIRAN U EUR: od 5.000 EUR do 50.000 EUR
KREDIT U RSD: od 600.000 RSD do 6.000.000 RSD
- ako se overava kredit po osnovu predmera i otvorenog predračuna radova tada se isplata kredita realizuje bezgotovinskim prenosom na račun izdavaoca predmera i predračuna radova 
- ako se isplata overenog kredita realizuje po osnovu dostavljenih profaktura tada se isplata realizuje bezgotovinskim prenosom na račun prodavca u minimalnom iznosu od 51% odobrenog kredita, a gotovinska isplata do 49% na račun korisnika kredita
Način otplate U jednakim mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta
Rok otplate KREDITI INDEKSIRANI U EUR 24-240 meseci, 60-240 meseci sa NKOSK osiguranjem
KREDIT U RSD 24-120 meseci
Jednokratna naknada za obradu kredita 1,00%
Prevremena delimična ili konačna otplata kredita Bez naknade
Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala min RSD 1.000; max RSD 5.000

 

 

Reprezentativni primer:

 

Vrsta kredita Kredit za adaptaciju i rekonstrukciju stambenih objekata učešće 20% EUR
Kupoprodajna cena nekretnine
Kredit banke
37.500 EUR
30.000 EUR
Učešće 7.500 EUR
Period otplate 60 meseci do 240 meseci
Mesečna rata 228,44 EUR
Jednokratna naknada za obradu kredita 1,00%
Nominalna kamatna stopa (godišnji nivo) 6M EURIBOR* + 5,00% (4,78%)
Varijabilna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (godišnji nivo) 7,80%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. 
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

50 RSD - menica
246 RSD** - Izveštaj kreditnog biroa
20.000 RSD** - Taksa za upis hipoteke
20.160 RSD** - Overa založene izjave
40 EUR** - Osiguranje nepokretnosti godišnje
10 EUR** - Izdavanje lista nepokretnosti
100 EUR** - Procena vrednosti nepokretnosti

 

**6M EURIBOR iznosi – 0,22   Referentna kamatna stopa za 6M EURIBOR, i važi od 01.01.2017.

 

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada notara, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

 

Obračun je izvršen 09.01.2017. godine.

 

Online Chat