1976 Osniva se kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš
1993 Dobija dozvolu Narodne banke da obavlja poslove na otvorenom bankarskom tržištu Srbije
1995 Upisuje se u Privredni registar kao akcionarsko društvo za obavljanje univerzalnih bankarskih poslova

Obaveštenja klijentima

AIK Banka Obaveštenje  ukidanje pasivne kamate

AIK Banka Obaveštenje  za pravna lica i preduzetnike

AIK Banka Obaveštenje za fizička lica

AIK Banka obaveštenje RKS 01.01.2017.

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora