M payment

Šta je MPayment

MPaymet je sistem plaćanja korišćenjem SMS poruka za iniciranje i potvrdu plaćanja. Sistem se bazira na razmeni SMS poruka poslatih u propisanom formatu, a sa ciljem da se simulira kartična transakcija u virtuelnoj prodavnici. Sredstva za plaćanje se zaduže sa platne DINA kartice (kreditne ili debitne).

Da bi koristili servise, potrebno je da Vaš MTS broj registrujete za takvu uslugu i da od strane mobilnog operatera dobijete MPIN, lični identifikacioni broj za plaćanje putem SMS poruka. MPIN je potpuno nezavistan od PIN-a platne kartice.

Postupak registrovanja Vašeg mobilnog telefona je sledeći. U našim poslovnicama podnesite zahtev za dobijanje MPIN-a gde ćete popuniti zahtev i u roku od 8 dana od strane MTS mobilnog operatera dobićete MPIN putem SMS poruke.

Time je sistem aktivan i možete da koristite sledeće servise plaćanja:

a) Plaćanje prema Telekom Srbija ad

  • Dopunu sopstvenog prepaid mobilnog telefona
  • Dopunu tuđeg prepaid mobilnog telefona
  • Plaćanje računa za fiksni telefon
  • Plaćanje računa za postpaid mobilni telefon
  • Plaćanje računa za ADSL
  • Plaćanje računa za IPTV
  • Plaćanje računa za Web Hosting

b) Plaćanje računa prema drugim komitentima

  • JKP Objedinjena Naplata Niš