Kursna lista

Za efektivni strani novac

Šifra valute Naziv zemlje Oznaka Valute Kupovni kurs Prodajni kurs
978 E M U EUR 120.7993 126.2479
756 SVAJCARSKA CHF 111.5451 121.1041
840 S A D USD 113.7176 121.104

Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 časova 22.02.2017. i važe do objavljivanja naredne kursne liste.

Za devize

Šifra valute Naziv zemlje Oznaka Valute Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 E M U EUR 120.1182 123.8332 126.5575
036 AUSTRALIJA AUD 87.588 90.2969 92.2834
124 KANADA CAD 86.778 89.4619 91.4301
208 DANSKA DKK 16.1564 16.6561 17.0225
392 JAPAN JPY 100.341 103.4443 105.7201
414 KUVAJT KWD 0 384.6946 0
578 NORVESKA NOK 13.6447 14.0667 14.3762
752 SVEDSKA SEK 12.6964 13.0891 13.4526
756 SVAJCARSKA CHF 111.6767 116.3299 120.9831
826 V.BRITANIJA GBP 142.472 146.8784 150.9579
840 S A D USD 113.8885 117.4108 119.9938
643 RUSIJA RUB 1.9847 2.0461 2.0911

Ovde možete preuzeti kursnu listu.

Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 časova 22.02.2017. i važe do objavljivanja naredne kursne liste.