E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Vam omogućava korišćenje dodatnih sredstava, uz kamatu koja se naplaćuje samo na iznos sredstava koji koristite, a može se vratiti u svakom trenutku bez naknade.

 

 AIK Banka odobrava dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu:

 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za zaposlena lica/penzionere
 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu na bazi namenskog depozita

 

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za zaposlena lica/penzionere

Klijentima koji redovno primaju zaradu/penziju preko AIK Banke odobravamo  korišćenje dozvoljenog prekoračenja, koje klijentima omogućava da brzo i lako reše svoje kratkoročne potrebe za dodatnim sredstvima u svakom trenutku.

 Kamata za dozvoljeno prekoračnje se obračunava samo na iznos sredstava koji je u korišćenju.

 Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na period do 24 meseca u iznosu do jedne prosečne mesečne zarade/penzije (tromesečni prosek primanja).

 Odobrenje dozvoljenog prekoračenja moguće je već nakon prijema prve mesečne zarade/penzije.

 

Reprezentativni primer:

Dozvoljeni minus po tekućem računu za zaposlene u okviru START PAKET TEKUĆEG RAČUNA A+B deo

Iznos dozvoljenog prekoračenja

40.000 RSD 

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Za iznos do 30.000 RSD kamatna stopa je 0%,

Preko 30.000 RSD stopa iznosi 24% fiksna

Prosečna NKS na godišnjem nivou za dozvoljeno prekoračenje u iznosu od 40.000,00 RSD

6,00%

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

6,59%

Period korišćenja prekoračenjauz mogućnost obnavljanja

24 meseci

Naknada za obradu zahteva 
1% od iznosa dozvoljenog prekoračenja (min300 RSD), uz START PAKET TEKUĆEG RAČUNA bez naknade za obradu zahteva

Bez naknade

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

 

Reprezentativni primer:

Dozvoljeni minus po tekućem računu za penzionere u okviru paketa AIK PENZIJA PLUS

Iznos dozvoljenog prekoračenja

30.000 RSD 

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

24% fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

27,64%

Period korišćenja prekoračenja uz mogućnost obnavljanja

24 meseci

Godišnji iznos obračunate kamate (za 24 meseci)

14.399,99 RSD

Naknada za obradu zahteva 
1% od iznosa dozvoljenog prekoračenja (min300 RSD), uz AIK PENZIJA PLUS bez naknade za obradu zahteva

Bez naknade

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

 

Sredstva obezbeđenja za zaposlene/penzionere:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka (osim za klijente koji su svoju penziju već preusmerili na  tekući račun u AIK Banci)

Potrebna dokumentacija za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za zaposlene:

 • Zahtev za dozvoljeno prekoračenje
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Overene administrativne zabrane
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca
 • Promet po tekućem računu/deviznom računu za poslednjih 6 meseci ( iz AIK Banke i drugih banaka)

Potrebna dokumentacija za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za penzionere:

 • Zahtev za dozvoljeno prekoračenje
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Overene administrativne zabrane (osim za klijente koji su svoju penziju već preusmerili na  tekući  račun u AIK Banci)
 • Penzioni listići za poslednja 3 meseca/Uverenje o visini penzije sa tromesečnim prosekom izdata od strane PIO fonda
 • Promet po tekućem računu/deviznom računu za poslednjih 6 meseci (iz AIK Banke i drugih banaka) 

Potrebne obrasce preuzmite ovde

 

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu na bazi namenskog depozita

Prekoračenje se klijentu može odobriti nakon polaganja namenskog depozita (odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja maksimum do 80% od iznosa položenog namenskog depozita).

 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou : 12,00%
 • Bez naknade za obradu zahteva
 • Rok na koji se odobrava prekoračenje  6 i 12 meseci
 • Kamatna stopa na namenski depozit: Kamatna stopa na namenski depozit jednaka je kamatnoj stopi koja se primenjuje na štedne uloge odgovarajuće ročnosti, uz primenu proporcionalnog metoda obračuna.
 • Iznos dozvoljenog prekoračenja 10.000 RSD - 500.000 RSD

Iznos dozvoljenog prekoračenja

30.000 RSD

Nominalna kamatna stopa na godišenjm nivou fiksna

12,00% 

Efektivna kamatna stopa na godišenjm nivou

14,13%

Period korišćenja prekoračenja

12 meseci

Godišnji iznos obračunate kamate (za 12 meseci)

3.600,01 RSD

Naknada za obradu zahteva 

bez naknade

Namenski depozit 

37.500 RSD 

 Sredstva obezbeđenja:

 • namenski depozit  (EUR ili RSD) – iznos dozvoljenog prekoračenja maksimum do 80% odobrenog prekoračenja